Fragment av surrogatpyret IV - Tidningen Kulturen

Teratologisk sondering
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Fragment av surrogatpyret IV

Morfar kvickna till av spriten å Dimmu Borgir (”...Still our enemies will keep hiding /In the shadows with betrayal against reason/But with my reprisal I shall endure/And uncover the magnitude of this treason/I will arise from perdition/And let my presence be known/I will author in a new era/And have my Beast shown/My stigma is of damnation/I am from beyond your God...”) å lovsjöng sen han fått mä att stänga av musiken me svulsti salongsparisisk å tyskidealistisk högtidlihet rusets förmåga att göra en till ett sublimt likgiltit å sorglöst vildsvin i skråpukshamn…

– Den vitskäggige gnomen Bachelard tala klarspråk om ”alkoholen, det mänskliga tänkandets mest undergörande triumf”, avsluta han sin seminariepompösa utläggning, å utan den finns de verkligen bara en fittaktit trist, kylslaget mörknande avskrädesvärld av icke tillåtande å obildbara skitkorvar me kreditkort å i förväg betalda gravplatser. Å den här gamla satans Norrlandsakvaviten som ja ha spara några flasker av till senare skarpa lägen gör en i sanning bindgalen å folkkär på en å samma gång, Bärnt, de kan du skriva upp på dina illa medfarna tapetremser…

Vi körde ner mot Ersmark å morfar tycktes lite ängsli för att vi väckt för mycke uppmärksamhet utanför Kusmarkstjyrkan:

– Du vet hur de ä, de ä så sjukt så man vill knappt tro att de ä sant, men i våra dagar räknas näpsandet av en wjaskut överhetsslångar som ett grovt brott, pyret… För helvete, den där Jesusbögen borde tacka oss på sina broskiga knän för att han fick hembud nu å få sjunga salmer å prisa Jehova i all tröstlös evihet…

När vi mötte en polisbil me sirén å blåjus blev morfar riktit nojji, å avbröt sitt skvallrande om Schlomo å Nazif (”första gången ja träffa Schlomo va i Kairo 1954, när sionistslöddret körde sin attentatskampanj mot brittiska å amerikanska intressen i Egypten å försökte sätta dit Nasserregimen för de… vi ha haft ett stormit förhållande, Schlomo gjorde sä en söt liten förmögenhet på israelisk Holocaustpornografi, ecstacytablettssmuggling å vapenaffärer me ”kristna befrielsearméer” i de svarta Afrika, så vi stred på sätt å vis om marknadsandelar… ja minns särskilt en uppgörelse vi hade på Lars Gustafssons omskärelseceremoni, de blev ett satans rabalder… mohelen va aspackad å ville suga mycke mer blod än de lilla som kom från en rädd liten konvertitlem, å nackskottsspecialisten å tortyrvirtuosen Yitzhak Arad va där å levde jävul å stimma me kollegan Martin Gray, dom gotta å unna sä å slafsa som jur… ”) för att kort informera mä om att he ruvä som om vi behövde en tillflykt å att han skulle svänga in mot Kågemarken.

– De här kom kanske som en chock, pyret, men vi ska hälsa på en käring… Lotta di Classe, i sämre kretsar på grund av sin givmilda allätarfitta å fruktbara dödföddlivmoder känd som ”Melting Pot”, en dam som nu torde vara i pensionärsåldern, om hon int ha duka under för sitt uppvaknande i den förgrämda desillusionens bårhusljus. De ä en legendar i branschen, ska du veta, hon va me vid dom flesta av dom stora rockdödsfallen, när nån skämtare ha kvävts av sina egna spyer så no fan va hippien å groupien Lotta där… Jimi Hendrix, Bon Scott, John Bonham… ja tro hon va där när Jim Morrison å Kurt Cobain lämna in också, å när Syd Barrett gick från å vara allmänt löbbik å käsut till å bli obotlit sinnessjuk… Å dessutom va de i princip hon som sen uppfann alla tokroliga villfarelser som nu behärska de förfittat rotlösa urbanoccidentala medelklasslöddret, dekonstruktionstalmudismen, multikultidogmatismen, anarkafeminismen, queerteorin, all möjli uppblottnad tanketom skit me ett rykte om sä att vara ballt… Men hon ha på senare år helt förlora intresset för de där tjafset, ja ha hört säjas att de enda som få hon å ticka nuförtiden ä en ständi påfyllning av bag-in-box-vin å hederli gammal satanism omsatt i smärtsam praxis… De va länge sen ja träffa fresbyttan, can de lach, mi him can ini…

Ja kände int alls för å hälsa på nån sinnesrubbad vin­alkistant, men ja sa inget, beslutet va ju redan fattat.

– Kära gamla Kågemarken, sucka morfar å torka bort en tår me Derridas hypermjuka å av Cixous fetischbesjungna tallith, bilen vingla så ja trodde han skulle tjöör galorum. - ”La terza nascita… la resurrezione attraverso la ’morte trionfale’. Come supremo ideale, l’antico ario considerava infatti la ’via degli dèi’ – deva-yana – detta anche ’solare’ o ’nordica’, lungo la quale si ascende e ’non si ritorna’, non la ’via meridionale’ del dissolversi nel ceppo collettivo di una data stirpe, nella sostanza confusa di nuove nascite (pitr-yana)… ”

De va en fin trakt för gammalt, när tjöintjarn å leillgaitan å dumsnuten å mirmääkern dominera… Nere utme Bodbäcken va ja me om den hetsigaste å mest sensuella pig-sticking ja nånsin ha förunnats, de va ett tattarkratjeli som raijke å som n’Hilding hade spåra ända från Fyllnadsmarken öster om Fällfors me hjälp av Royal på angel dust, å när vi hann upp dom på våra kallblod satte sä en stor gammal hanne brölande till motvärn… Men spjutet sauske in i fläsktorson på de vidundret så han knööste å krepera, å så straaive å ståda vi me ursinniga ståkukar resten av flocken… Å där borta på Markberget satt ja på pass en gång å locka ”das-das-dasa!” när två cigenska storfamiljer som skoove omkring där kom farande i koskitraitjen, men de hade dom inget för… Ja fällde sexton stycken me kulsprutan å sen komme n´Mauritz på fyrjulingen i de belon kör ner å mosa dom två som haft änglavakt…

Å en bit ner mot Holmudden impulsmordknulla jag å ett par försupna hårjudar en skrintjöintjar som va söt som en sirapsdränkt sockertopp…

Morfar nynna salit leende på Lynyrd Skynyrds Swamp Music:
Going down to the swamp
Gonna watch me a hound dog catch a coon
Well, I’m going down to the swamp
Gonna watch me a hound dog catch a coon
You know the hounddog make-a music
On a summer night under a full moon
Well, hey pretty mama
Lord, just take that city hike
Said go ahead pretty mama
Lord, just take your city hike
Well, I’d rather live with the hound dogs
For the rest of my natural born life...
– Du ska se att de här bli bra, Bärnt, bara du sluta tjörmes å månkes över småskitsaker… ”Melting Pot” ä gotöikkt å gilla att gawdes… Dessutom är de nu en gång så, att livsomvälvande gemenhet å avgrundsdjupt fördärv måst man lära sä av kweinnern. Va fan tro du ja hade vare utan mormor?

Forts. följer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen