Ingen tango, inget halleluja - Tidningen Kulturen
Annakarin Svedberg ( annakarin@ebrevet.nu)

Kultur
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

1956 kom en roman av Eric Lundqvist – ”Ingen tobak, inget halleluja”. Den skildrar en missionärs vedermödor på Nya Guinea där han försöker omvända en kannibalisk stam. Det gick inte enligt förväntan. Om männen i stammen inte fick tobak, dök de heller inte upp på bönemötena.

 


Detta mynnar i ett djupt moraliskt problem, som de båda herrarna Myrdal +Mill vägrar att se. De förvränger perspektiven och gör ingenting för att öka vår kunskap om den värld vi lever i.

Under förra århundrandet for ett svenskt "missionärspar" världen runt i avsikt att ställa livet tillrätta för stora delar av mänskligheten.
Nervöst självupptagna med att förändra världen – oavsett respektive förutsättningar.

Nu inte i guds namn. Inga bönemöten men väl politisk frälsariver. Missionen var inte att öppna pärleporten, men att omvända till förnuft, rationalitet och socialism. Främst skulle detta ske genom lönearbetets frälsande makt.

Vet vi hur det gick? Nja. Vi vet i alla fall – eller bör veta – att det kommit att prägla åtminstone den svenska synen på tillvaron genom denna (o)heliga familj. Alva, Gunnar samt sonen Jan. Myrdal. Och döttrarna Kaj och Sissela i skuggan.

Behövde vi dem?
Åtminstone kan Alva ha haft en hel del poäng i sitt arbete för att ändra kvinnors dåvarande situation, även om hon gärna stal idéer från tidigare kvinnorörelse, utan att ange källa.

Om den myrdalska fascismen

Ingen Tango, inget halleluja. Jag menar, att hos Myrdals finns en avsaknad av båda. Såväl tango – livsglädje, rytm, musik, spontanitet - som hallelluja – tro, extas, inre liv, lyser med sin frånvaro i deras rationalistiska framtidstro. Jordisk glädje liksom himmelsk salighet syns uteslutna ur utopin.

Alva Myrdal studerade psykologi vid Uppsala Universitet. Hon var utbildad i pedagogik och sociologi. Detta var tiden – början av 20e seklet – för psykoanalys, Freud och Jung och Adler. Det var också socialismens tid – Marx, Engels och Trotsky. Alva var djupt påverkad.

Den utopiska välfärden byggde

höghus, egnahem, skapade fabriker, produktion, varor, försäljning och, framför allt, arbete .Den skapade detta: Upp i mörk otta och till sängs i sent mörker.
Den skapade, förvisso, också badrum, WC, rostfria diskbänkar och rinnande varm och kallt vatten. Den skapade hygien, läkarvård, tandvård. Den skapade vägar och broar.

Det socialistiska samhället skulle byggas med rättvisa, förnuft , vetenskap och ingenjörskonst..
Här fick varken finnas gud, himmel eller helvete. Kyrkan skulle bort, liksom tronen och penningpungen. Familjen var fortfarande den grund på vilket detta skulle byggas, varför Myrdals fann det lämpligt att göra sin egen familj till allas förebild.

Så gjorde de då karriär, med villa i Enskede, stor säng med plats för alla barnen, positioner inom partiet ( båda blev med tiden stadsråd) och siktet inställt på internationell arena och USA.

Detta väcker en del funderingar kring deras avstamp i fattigsverige till de stora perspektiven och fonderna.
Betalning infann sig i form av arvoden, stipendier och garantisummor av olika slag. Allas förebild men gudomligt ouppnåeliga.
Mycket borde ändras, enligt dem, och de skulle sköta om denna ändring.

I dag kan detta ge oss utgångsläge från ett ofrånkomligt förflutet, som det gamla klassamhället, monarkin men också påföljande kommunism och socialistiska ideal. Värderingar, som sätter sig i såväl samhälle som individ i maskopi med evigheten.

Kan vi uttrycka oss fritt eller i frihet? Rör vi oss fritt i det fria utrymmet? Vad händer när vi saknar utrymme att tala, dansa, sjunga, tänka, berätta, röra oss?
Vilka sjukdomar uppstår ur förtryck? Cancer, infarkter av olika sort, övervikt, undervikt, diabetes, annorexi, bullemi. Sömnbrist kommer ofta ur förtryck. Arla uppe sent i säng, enligt klockan, arbetsgivaren, kraven.

Var har vi hamnat?

I ett tillstånd av glädjelöshet, säger jag. Vid depressionens brant.
Psykiska sjukdomstillstånd har blivit ett samhällsproblem.

Låt oss titta på Indien, där Alva var ambassadör och Gunnar skrivit dramatiska tegelstenar om.

Han reste i sex-åtta veckor i Indien och skrev sedan om de olösliga problemen där.

I Indien – Bharat – finns, bla, djupa traditioner när det gäller musik, filosofi, dans, religion, familj. Dansare anger rytmen – trumman följer. Alltså inte tvärtom. Rytmen kommer ur dansarens kropp, som uppstigen ur jorden just i ögonblicket.
Dans kräver medvetenhet, disciplin liksom bildkonst, musik, poesi och berättande. För en del år sedan föreslog någon att pensionärer borde ges frikort till danskurser, efter som dansen befrämjar hälsa och rörlighet långt upp i åldrarna.
Uppmärksamhet är inte förtryck. Men den som förtrycks, kan tappa förmågan till uppmärksamhet.

Vi utvecklas inte som i påbyggnader. Vi utvecklas som i flöden. Därför kan det sägas, att vi inte stiger ned i samma flod två gånger. (Herakleitos) Vattnet förändrar sig självt genom sin rörelse, liksom det ändrar stenar och jord i omgivningen. Jaget förändras av erfarenhet.

Myrdalarna ville bygga en värld.

De tog med sig bygglådan och for runt. Inte bara en, utan flera mänskliga dimensioner utelämnas i detta bygge.
Alva var svensk ambassadör i N Delhi. Tidvis glömde hon bort detta, och sökte styra Indien från Sveriges ambassad.

Maken, Gunnar, kunde enbart se hinder för utveckling i Indiens kulturarv och historia. Meditation var dem båda främmande, antagligen "konstigt".

De trodde sig, faktiskt, vara de första människorna i en ny ras på jorden! De skulle få efterkommande i sina egna spår, men hade själva inga spår att följa. Gunnar uttryckte det som att de var "märkvärdigt ensamma"!

Myrdals resonerade utifrån vad de ansåg vara rationalitet, förnuft, vetenskap. Mycket av den tidens sanningar framstår i dag både som föråldrade synsätt och ett sätt att manipulera den "massa", vars väl och ve det, skenbarligen, skulle handla om. Alltså ett samhälle för alla, kanske ett folkhem, rentav. Där varken kelgrisar eller styvbarn skulle finnas, enligt känt citat. Men heller ingen djupare mening med tillvaron, ingen tro, ingen skönhet, ingen lust. Framför allt inga irrationella snedsteg än hit än dit av ren inspiration.
Alva Myrdal lär, apropå, ha varit humorbefriad, men lärde sig skratta när andra skrattade.

Någonstans har jag läst att paret M ville styra Sverige, utan att ha mandat för detta. Hur korrumperade var de?

Sjöng ni – fägnar mig att höra

Syrsan i la Fontaines klassiska fabel sjunger hela sommaren, för att, när vintern kommer, upptäcka att hon ingenting har att äta. "För en granne – en fru myra, klagade hon då sin nöd." Nej, det gick inte bra. Sura myran gav henne inte ens en smula.
Vi har lärt oss att streta för brödfödan, att skilja mellan myror och syrsor. Det senare har setts som lättsinne och kan leda till döden, det förra anses vara förnuft och god moral och försäkrar överlevnaden.

Kaj Myrdal, gift Fölster, reste, 19 år gammal med båt till Indien. Hon skrev dagbok under färden, och gav, 60 år senare, ut densamma i bokform. Det är en nyanserad skildring av unga Kajs resa från Europa till Indien, Kanske den bästa och mest sympatiska av fam. Myrdals samlade litterära produktion.

Alvas och Gunnars dotterson, Stefan Fölster, nationalekonom och son till Kaj Fölster– ville avskaffa studier i humaniora, eller åtminstone begränsa dem med ekonomiska sanktioner. Han fick ju på moppe, men i alla fall. "Konsten att strula till livet", menade han att det rörde sig om för den som gillade konst, dans, musik, poesi och allt sådant som ligger utanför ingenjörskonstens strikta ramar.

Människans inre rum

tas inte tillvara, tas inte på allvar. Känslor duger inte, liksom inte heller intuition och fantasi. Dottern Kaj tystnar i denna verbalt högljudda omgivning, där Gunnar och Jan tog självklar plats, om dock i luven på varann.
Ja, sånt händer i såväl de bästa som sämsta familjer.
Det var nog inte bara dottern Kaj som tystnade i det svenska folkhemmet.

Viktig utgångspunkt är och förblir, det djupt orättvisa klassamhället, eller, som i Stockholm, välstånd och paradvåningar på Östermalm, elände och trångboddhet på Söder. Fattigdom kan skapa förutsättning för helgon, har någon sagt.

Alva verkar ha varit en hygglig människa – åtminstone om vi tror på t.ex. Yvonne Hirdman och hennes skildring i boken "Den socialistiska hemmafrun."
Enligt arkiverade brev gjorde Alva vad hon kunde för att hjälpa kvinnor med kläder, skor och andra förnödenheter . Tacksamheten flödade över hos mottagarna.

Tydligen var Alva också en olycklig människa – återigen om vi får tro forskning i brev och dagböcker. (Hirdman, Vinterhed) Stundtals deprimerad intill självmordets gräns.

Brahman eller Myrdals – Vilken sanning gäller?

Ingen, förstås. Det handlar om två tankevärldar, var och en med sin egen giltighet.

Vill vi veta något om hur att skapa fred på jorden, frid i sinnet, klarhet i tanken och glädje i hjärtat, bör vi, noga och beständigt, studera den indiska tankevärlden, med dess historia, traditioner, vanor och kunskap.
Jag menar detta på fullt allvar.

Myrdalarnas inställning har berövat oss ett arv, som kan gälla mänsklighetens framtid. Igen: Jag menar detta på fullt allvar.
Korruptionen gäller inte enbart ställning, pengar, position och prestige. Dess omständigheter biter sig in i både själ, hjärta och tanke. Det är denna makt som korrumperar, skapar självbilder, egenrättfärdighetens begränsningar och tron på den egna överlägsenheten.

Under de sekler, som britterna ockuperade Indien, arbetade inkräktarna outtröttligt för att knäcka ur-invånarnas självkänsla och förringa deras identitet. Ständigt fick de höra att de inte dög, de var efterblivna, primitiva, obildade och okunniga. Det handla om mobbning på internationell nivå. Någon har sagt, att det är lättare att bygga upp ett raserat tempel än att återskapa förstörd identitet.

Imagine then how wide the impact would have been to have a bunch of pompous people from some far off island come and yell at you constantly for 2 centuries that nothing about you mattered and it was all crap and bull.

"Because you see, having someone (in this case the colonialists) scream at you for some 200 years "YOU ARE BARBARIANS!" or "YOU ARE UNCIVILIZED!" can have a huge effect on the psyche."

några utdrag ur en text på nätet.(Quora digest)

Det är fint att drömma, fint att projicera.

Det är fint att se Indien som den mänskliga utopin, framtidens möjlighet. Det är fint att se det gudomliga i människans kärna, och att framtiden tillhör en mer utvecklad mänsklighet. Det är fint, till och med om det förefaller orimligt, eller kanske just därför.

Nämnas bör också, att en av de böcker som haft mest inflytande på vår bild av Indien författades av någon som aldrig var där: James Mill "The History of British India."

I dag försvarar sig många indier med ett grepp tillbaka på historia, traditioner, gammal ritualism, språk och filosofi. Här stod mänsklighetens vagga, sägs det, här uppkom sanskrit, urspråket ur vilket alla språk framsprungit. Risken blir ju, att vi hamnar bland osorterade minnen, myter och drömmar.

Aurobindo Gosh, indisk frihetskämpe.

7 år gammal sändes han till England för gedigen uppfostran. Efter 14 år återvände till sitt hemland, varvid ett djupt lugn spred sig genom hans väsen. Detta lugn blev utgångspunkt och inspiration för ingående studier i hemlandets historia, vetenskap, religion och filosofi. Där upptäckte han det, som fostran i England nära nog berövat honom.
Aurobindo är inte bara en av Indiens legender, utan också en väsentlig del av aktuell indisk kultur. Ashram med hans namn finns bland bergen i Uttarkhand, i huvudstaden New Delhi, i Tamil Nadu vid sydöstra kusten. Verksamheten byggs upp av filosofi, yoga, meditation, musik, konstnärligt skapande och skolundervisning. Byggnaderna är ritade av moderna arkitekter och rutinerna underlättas av modern teknik.

Med tiden kom en fransk-algerisk kvinna vid Aurobindos sida – Mirra Alfassa, kallad "The Mother." Hon grundlade det utopiska samhället Auroville, vars lysande centrum i dag utgörs av en väldig guldplaterad glob – Matrimandir (Moderns tempel), där jämlik ekonomi tillämpas liksom sol-energi och naturenlig odling. Där talas över femtio språk. Projektet är en fristad och har regeringens skydd.

Jag söker gärna myntets baksida.

Indien är inget paradis, ingen modell för mänsklig välfärd. Detta ger oss ingen rätt att avfärda dess historia, dess kultur, dess egenvärde. Vi bör också komma ihåg, att det Indien vi idag känner, har varit djupt präglat av kolonialt förtryck.

Myrdals och Mills texter, om än olika, är samma andas barn. Båda bär den vita intellektuella mannens överlägsna prägel. Medan Myrdals text är abstrakt intill alienering och utan intresse för hur livet faktiskt levdes i Indien/Bharat skildrar Mill vissa vanor – tex morgonens hälsning eller hur affärer avslutas och går tillväga - på ett föraktfullt och nedvärderande sätt.

Att Indiens kultur på detta sätt utelämnades och utlämnades drabbade inte bara Indien. Världen drabbades. Något undanhölls, doldes för alla som inte själva hade möjlighet att se med egna ögon eller skapa egna kontakter. Vår tankeförmåga undervärderades och perspektiven öppnade sig aldrig. För att kunna diskutera vilket ämne som helst krävs flera aspekter, kunskap och erfarenhet.
Verklig konfrontation blev omöjlig.

Detta mynnar i ett djupt moraliskt problem, som de båda herrarna Myrdal +Mill vägrar att se. De förvränger perspektiven och gör ingenting för att öka vår kunskap om den värld vi lever i.

Såväl Mill som Myrdal tycks ha utgått från att allt indiskt är fel och måste rättas till. De utövar intellektuell despoti, svart vuxenpedagogik på internationell nivå.
Mer finns att säga. Spåren leder fram till dagens samhälle, media och debatt.
Ytterst handlar det om vad vi, människor i världens olika delar, får veta om varandra. Vi har rätt att få veta allt, utan urval från akademiska eller andra sorts auktoriteter.
Möjligheten att få veta allt är dock en annan sak. Då handlar det om vilken sorts logistik som faktiskt kan fungera.

Myrdalarna har, förvisso, både kritiserats och hamnat vid sidan av i debatten. Mest har kritiken gällt sterliseringslagarna, uppfattningen om rashygien inom folkhemmets och socialdemokratins politiska ram. Beträffande deras internationella insatser sägs mycket lite som kan vara klart kritiskt. Ekonomi och nedrustning gav dem varsitt nobelpris. Gällande Gunnars uppfattning om Indien sägs lite eller ingenting alls.
Biblioteken vittnar om ointresset för hans böcker, som sällan eller aldrig lånas ut.

Indisk kultur, kunnande och vetenskap, traditioner och läkekonst, tar sig in,
lite bakvägen, i västvärldens tillvaro. Nu har vi yoga-klasser, vi har meditation, vi har ayur-veda, vi har indisk klädstil, möbelstil, mönster. Vi har rökelse, Bollywood, dans, musik, mat och te. Dock: västvärlden släpper ogärna in någon på andra villkor än de egna – dvs vetenskapliga, forskande. Mindfulness är det mest synliga exemplet.

Tror jag, att en kultur, där kvinnor fastnat i underordning sedan århundraden, där kastsystemet låser människor i generation efter generation, där cermonier och ritualer ofta tar över vardagen, gröper ur ekonomin och stjäl tiden, skulle leda mänskligheten mot ljusare tider?

Nej.

Vidskepelse och okunnighet är ett mänskligt predikament, har funnits och finns i alla väderstreck, världar och nationer. Kristna kyrkors ritualism är inte bättre än hinduers och vice versa. Vi är föga hjälpta av att byta ut en vidskepelse mot en annan. Men om vi kallar ovanlig kunskap och okända traditioner för vidskepelse halkar vi snett.

Och jag tror, att den kultur och filosofi där kunskaper som yoga, meditation, hälsovård, vuxit fram, förfinats och tillämpats under årtusenden förtjänar respekt och uppmärksamhet. Liksom Indiens traditioner inom estetiken: musiken, bilden, dansen, poesin, berättandet.

Myrdalarnas inställning har utgjort hinder för öppenhet. Och därmed stängt vägen både för dialog och inspiration samt förhindrat verklig kunskap beträffande en av världens stora kulturer.

Framtidens stad, Auroville, gnistrar fortfarande av hopp. Högst uppe i den Gyllene Globen finns en oval hall, klädd med vit marmor. I dess mitt finns en stor, rundslipad kristall, som fångar upp en solstråle genom ett hål i taket. Fristadens invånare och medarbetare har alla möjlighet att, dagligen, besöka hallen för tyst reflexion.

Annakarin Svedberg

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen