Debatt - Tidningen Kulturen
Samhälle

Jag hade hoppats att bara en enda gång innan jag avled få uppleva en himlastormande romans med ett ömsesidigt givande och tagande av en äkta, berusande och ovillkorlig kärlek. Inte en enda gång upplevde jag dock att någon ”fin”, romantiskt lagd och kultiverad dam rakt ut sa vad hon ville och tänkte, alla tänkbara kärestor spelade tyvärr bara teater. Det var urjobbigt.

Jag som varande sanningsälskande fann således ingen livspartner, speciellt inte som nio av tio flickor klädde sig lika utmanande som klassiska prostituerade och, i princip, visade upp allt de hade redan innan man hade tilltalat dem… En född ärkeromantiker som jag led då outsägligt.

Intresserade kvinnor ignorerade mig oftast demonstrativt av rädsla för att förlora prestige. Detta barnsliga parningsspel begrep jag mig aldrig på för att jag var för mogen för teaterpjäser.

Jag lärde mig att så gott som alla de jag mötte ville ha något av mig. Renhjärtad altruism utan någon baktanke existerade nästan inte, speciellt inte som alla var störda på ett eller annat sätt.

Inte ens professionella ”människovänner” som läkare och psykologer var på min sida utan krävde total, intellektuell dominans som villkor för att vilja befatta sig med mig. De flesta på lägre nivåer inom vården var dessutom maktspelare som använde sin position för att stärka sitt eget ego genom att säga till sig själva att de var i alla fall bättre än sina patienter. Läkare och forskare inom vården använde patienter som brickor i sitt inbördes maktspel och för att få egna meriter samt kunna missbruka avancerad teknologi med vårdtagarna som försökskaniner.

Jag ville som ung utbilda mig för att med kunskapen som biljett kunna färdas över världen och bidra till utvecklingen av det samhälle jag föddes i. Jag lärde mig i stället att en hög utbildning upplevdes som något hotfullt och att folk jämt försökte sätta mig på plats för att de var rädda att mina avancerade kunskaper skulle göra dem till mina slavar, vilket inte alls var min avsikt. Mor sa till mig att jag skulle få ett bra liv om jag läste mina läxor, det var nog fel.

Läs mer...

pedofili    Kunskaperna skulle ge oss en väg ut ur problemet, inte snärja in oss i medmänskliga och alltförmänskliga åtaganden. Kunskapens charad hade råkat omringa sig själv.”

Prolog: ”Alla vita ljuger!”

Artikeln nedan publicerades 2012-03-13 på Newsmill. Nästan nio månader innan ersättningsnämnden började arbeta.

Så här i efterhand förvånar artikelns träffsäkerhet också mig själv. Jag hade hellre haft fel.

I dag vet vi att hälften av de som sökt ersättning fått avslag. Det är inte längre bara en självklar följd av lagens skrivningar (och upprättelseprocessens nästan totalt koloniala ansats och dynamik) utan också ett historiskt faktum.

Jag är inte synsk. Vad som skulle hända när ersättningslagen antogs och ersättningsnämnden tillsattes var väldigt förutsägbart.

Det rådde då – som alltid – ingen brist på folk och befattningshavare som visste bättre. ”They were glorified by the media | They were heroes who had names.”

Läs mer...

Nina MichaelHBL refererade utförligt den 4 juni 2014 om Aku Kopakkalas uppsägning i artikeln “Chefspsykolog fick sparken efter kritik mot lyckopiller”. Jag anser att det är en oerhört att ge sparken åt Kopakkala för att han gör ett gott informationsarbete för deprimerade människors väl! Han har blivit syndabock för hans kritik är synnerligen befogad och den frågan skulle nog komma att ställas förr eller senare - eftersom den ligger i luften!

Jag är nu pensionerad men har arbetat hela mitt yrkesliv inom psykiatrisk vårdarbete. Jag har aldrig kunnat fastställa att psykmedicinerna skulle ha hjälpt patienterna. Medicinerna hade vanligen fruktansvärda biverkningar. Patienterna vandrade omkring som marionetter, mera döda än levande och hade svåra störningar i motoriken. Det forskades en gång kring medicinerna och kom till att patienter med psykiska problem hade hjärnskador som inte förorsakades av sjukdomen utan av medicinerna! Man måste även fråga sig hur det kommer sig att patienterna allmänt är så negativt inställda till medicinerna?

Jag misstänker att Finland är på samma väg som Tyskland nu är, nämligen att den biologiska synen allt mera dominerar framom en psykologisk syn på orsakerna till psykiska störningar. Jag anser att psykiatrin ännu är i barnskorna och att man har kopierat inställningen från den kroppsliga vården, att det är något biologiskt betingat fel på den sjuka, att något saknas. Det är en modell som inte fungerar på psykologiskt plan men som man ändå håller fast vid med alla medel och är inte öppen för adekvat kritik vilket Aku Kopakkalas tragiska fall tydligt visar!

Den deprimerade människans problem är inte ensamhet vilket nu överallt anförs utan hon saknar vanligen mening i livet, något att leva för. Eftersom sjukdomen är vanlig hos äldre människor är en central orsak även att döden är ett stort spöke då döden ju allmänt är tabubelagd i vårt samhälle. Det gäller att finna en egen inställning till döden, att lära sig acceptera att man kan dö när som helst och att det som ska göras, ska göras nu och inte “sedan någon gång”.

Läs mer...

Staffan EdmarAtt läraryrket minskat i attraktion vet nog de flesta vid det här laget. Av Emil Bertilssons doktorsavhandling ”Skollärare. Rekryteringen till utbildning och yrke 1977-2009”

framgår bl.a. att barn till lärare inte längre vill utbilda sig till lärare och att ingen annan yrkesgrupps barn på samma sätt försvunnit från lärarutbildningarna. Denna tendens är en allvarlig varningssignal.

Fram till 1990-talets början lämnades ett särskilt statligt driftbidrag till skolan. Kommunerna kunde inte använda statsbidragen till annat än det bidragen var avsedda för, nämligen till kostnader för löner till skolledare och lärare enligt gällande bestämmelser för skolan. Kommunerna skulle svara för övriga skolkostnader. Detta statsbidrag förändrades emellertid radikalt fr.o.m. 1 januari 1993 genom ett regeringsförslag: skolan fick inte längre behålla sitt specialdestinerade bidrag. Statens bidrag till kommunal verksamhet inom olika sektorer – hälso- och sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg, skola etc. – lades i stället genom riksdagsbeslutet år 1992 samman i en gemensam ”påse”. När de speciella bidragen till skolväsendet avskaffades, upphävdes också ett antal regler som var kopplade till hur dessa bidrag fick användas. Statsbidragsförändringen fr.o.m. 1993 innebar alltså att kommunerna själva kunde välja hur man prioriterade fördelningen av medel mellan olika kommunala verksamheter. Sådant är läget än idag.

Arbetsgivaransvaret för lärares löner och arbetsvillkor hade i början på 90-talet förts över från staten till kommunerna. Fram till senare delen av 1990-talet var - för att exemplifiera med en lärargrupp - gymnasielärares undervisningsskyldighet 504 klocktimmar, för- och efterarbeten m.m. inte preciserade. I en avtalsförhandling vid den tiden avskaffades undervisningsskyldigheten som begrepp vid kommunal läraranställning. I stället fastslogs att en kommunal lärartjänst med ferier för den anställde skulle innebära ett läsår om 45,5 timmar i veckan: 35 timmar reglerad arbetstid på skolan och 10,5 timmar förtroendearbetstid. Fördelningen av den reglerade tiden mellan undervisning och andra arbetsuppgifter (bl.a. mentorskap, administration, möten och fortbildning) skulle bestämmas i dialog mellan chef/rektor och lärare. Till bilden av det nya läraravtalet hör slutligen att varje kommun med lokalt lärarfack kan avtala om avsteg från huvudregeln om ferietjänstgöring (t.ex. semestertjänst med 40 timmars arbetsvecka). I 2010 års avtalsrörelse ville arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driva igenom att lärarna skulle tillbringa mer tid i skolan. Så blev inte fallet, men en arbetsgivarpolicy med denna målsättning bidrar ju inte till att göra läraryrket mera attraktivt.

Läs mer...

Nina Michael”Bättre det magra i handen, än det feta i skogen.” Gammalt samiskt ordspråk

Denna artikel handlar om vad som är gemensamt och olikt för samerna i de fyra länderna Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

 Till först ger jag ordet åt samerna själva:

 Den första bok som gavs ut av en samisk författare var Johan TurisMuitalus sámiid birra. Boken är en berättelse om de renskötande samernas liv i början på 1900-talet. Den är illustrerad med teckningar som Turi själv har gjort. Turis kommentar till den tidens ständiga fråga om samernas härkomst var enkel men glasklar: ”Man har inte hört att lapparna skulle ha kommit hit någonstädes ifrån. Lappen har varit en urgammal invånare överallt här i Lappland. Då lappen fordom bodde här vid havskusten fanns det inte en enda annan inbyggare vid havskusten: Då var det lapparna gott att vara. Lapparna visste inte av att det fanns andra människor än de själva.”

Pekka Aikio skildrar sitt liv som same:

”Min barndoms ödemark, mitt eget hem, var ett ensamstående ödemarkshus, som var beläget 10 km från nästa granne, nästa butik och skolan. Min far lärde mig redan som barn att leva i skogen: Efterlämna inga spår; stör inte annat liv i skogen; var på din vakt; slösa inte med skogens gåvor ... vårt liv var kort sagt furstligt – vi hade mat, kläder, ljus och värme. Vi kände inte till pengar eftersom vi inte ännu var integerade i den globala ekonomin. Men vi hade inte brist på något och upplevde inte heller någon lågkonjunktur. Nu då jag är äldre vet jag att livskvaliteten har avtagit!” 

Läs mer...

Francis among the people at St. Peters SquareHis Holiness Pope Francis

Apostolic Palace
Vatican City

Your Holiness,

I have read with great interest the statement Your Holiness made at the symposium on "Christians and anti-Semitism".

The Frankfurter Allgemeine Zeitung quotes Your Holiness as saying: "It is interesting to see that it is always the Catholic Church and the Pope who apologise while others remain silent".

Your Holiness,

It is a pity that in international relations, up until now at least, it is not good health but sickness which is contagious.

As I am incapable of attending the seminar, I would like to make the following observations which I hope will be taken into consideration during the proceedings of the symposium:

Läs mer...

Dog demokratin redan här i Socrates' fängelsehåla för att han blev obekväm för makten?Aten i april

En rådjursbeige härfågel blänger ilsket på mig medan jag närmar mig den längs stigen från Drakougatan upp över Filopapposbergets skuldra, Musernas kulle.

När den förstått att jag ändå envisas med att klampa på reser den indignerat på sin svartspetsiga kam, flaxar med de svartvittrandiga vingpennorna och hoppar ytterst motvilligt några meter bort mot ett olivträd där den ser på mig som vore jag en oberäknelig naturkatastrof.

Och det är jag kanske, jag och mina artfränder, naturkatastrofer, icke minst här i fyramiljonerstaden. Men jag ler urskuldande tillbaka och fortsätter nedför sluttningen för att strax passera Socrates fängelsegrotta där han allt enligt legenden och dödsdomen tömde en bägare gift inför sina gråtande lärjungar för tjugotre sekler sedan. Makthavarna i den unga demokratin ville inte riktigt acceptera att han hade uppviglat stadens ungdom att ifrågasätta allting så de dömde honom till döden.

Läs mer...

Fler artiklar...

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen