Vi måste respektera de mänskliga rättigheterna - Tidningen Kulturen
Samhälle
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jag hoppas att vi en dag kommer att inse det oerhörda pris vi alla måste betala för att vi ignorerar eller försummar de människor i samhället som mest behöver vår hjälp. (Domare Sandra Hamilton. Provinsdomstolar, Alberta, Kanada)


 

Enligt Barnkonventionen är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter. De har rätt till barnomsorg, skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering.
Nyanlända har rätt till undervisning i svenska, modersmål och studiehandledning på modersmålet. Kommunerna anordnar svenskundervisning som sker i introduktionsklasser.

Annons: 

Migration går tillbaka långt i tiden. Den började för länge sedan med den "babyloniska exilen", då judarna deporterades och kastades ut från Babylon (cirka 600 f.Kr.). Kort kan man säga att migration är ett resultat av politiska och sociala oroligheter. Folk som bor i berörda länder och områden blir ofta tvungna att i all hast lämna sina hem och allt de har för en säkrare tillvaro och i hopp om ett bättre liv. Något som borde vara varje människas rättighet. Från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal emigrerade ungefär 1.5 miljoner svenskar, främst till Nordamerika. De lämnade sitt hemland och reste med båt över Atlanten för att komma undan fattigdom och kyrkans dominans.

Sedan maj 2015 sitter jag i en grupp för kartläggning av nyanlända ensamkommande barn. Mötet med dessa barn tog mig med till den tid då min man, mina tre barn och jag flydde till Sverige, i slutet på 1980-talet. Att lämna ens hem och hemland med alla tillhörigheter, alla minnen, att komma till ett nytt land med nya förhållanden, att bli betraktad och reducerad till nästintill ingenting trots hög utbildning med hög status i hemlandet, allt detta återkom till mig.

Det första mötet med en femtonårig ensamkommande pojke som berättade om sin resa hit, om sina upplevelser, blev som en chock för mig. Han berättade att han aldrig hade gått i skolan, att han trodde att jorden var platt när läraren visade honom jordklotet, att han inte visste att han hade ett hjärta efter att läkaren hade frågat honom hur det var med hjärtat. Allt som han och de andra pojkarna berättade för oss i senare samtal samlades, ackumulerades och satte sig som en klump i halsen. Natt och dag tänkte jag på dem och mötena med pojkarna resulterade i några dikter. En av dem läser ni här:

Du säger jorden är rund
Du säger att jag har ett hjärta i bröstet
Jag visste inte det, jag hade ingen aning om det
Vilket tyranni! Vilken brutalitet!
Kan jag tro att jorden är rund? Kan jag tro att jag har ett hjärta?

Vilket fruktansvärt tyranni! Vilken bitter brutalitet!
Vad kan vi göra för att mötet med det nya samhället ska gå så bra som möjligt för nyanlända, speciellt för dem som är analfabeter och lågutbildade? Det behöver nog inte påpekas att långt ifrån alla som söker skydd i vårt land är lågutbildade, men just dessa har onekligen mer omfattande behov av insatser. Vi vet att vägen hit har varit utmanande och mycket har inträffat; de som har varit på flykt har sett faror, varit nära döden, båtar har sjunkit, de har förlorat nära vänner och anhöriga... Till följd av dessa hemska upplevelser, har vissa fått psykiska problem, de lider av mental ohälsa.

Ensamkommande barn har även ofta påverkats av krig, otrygghet och hotfulla situationer i sina hemländer. De känner sig rädda, förvirrade och utan någon fast punkt i livet. Vi måste hjälpa dem att bearbeta en sådan enorm förändring. Vi vet att det är en utmaning att stå inför ett helt nytt liv, ett nytt sätt att leva, att lära sig om det nya samhället, andra värderingar och regler. De personer som kommer hit har sina rötter i olika länder och har olika kulturella bakgrunder.

Det finns självklart vissa gemensamma drag i de flesta kulturer. Det finns även skillnader, till exempel i vissa kulturer hyser man stor respekt för äldre och för lärda personer. Det är de yngre som hälsar först och säger "hej" till de äldre. De yngre erbjuder sin plats på bussen eller tåget. Så är det inte alltid i Sverige. Men i Sverige är det till exempel viktigt att man kommer i tid, att man inte talar om religion eller politik på arbetet.

Här är män och kvinnor mest jämställda i hela världen. I vissa kulturer är synen på flickor och kvinnor annorlunda än i Sverige. Flickor lever i en mer sluten värld medan pojkarna lever i en öppnare värld. Vi måste nå ut om flickors och pojkars lika rättigheter, att alla har samma värde och att ingen kan bestämma över en annan person.

I Sverige har man en öppen syn kring kroppen och dess funktion; man pratar öppet om sexualitet, man delar ut kondomer etcetera för att skydda ungdomar från sjukdomar. Okunskap om det nya landets kultur och oskrivna koder kan leda till missförstånd, missuppfattningar, feltolkningar, opassande beteende och slutligen kulturkrockar. Vi alla har ett gemensamt ansvar gentemot ensamkommande barn och vårt samhälles välmående.

Migrationsverket, skolverket, socialstyrelsen, länsstyrelserna och kommuner har alla sitt ansvar. Alla måste hjälpas åt för ett bättre bemötande och införlivandet av ensamkommande barn i vårt samhälle. Enligt FN:s barnkonvention är alla barn lika mycket värda och har samma rättigheter. De har rätt till barnomsorg, skolgång, hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering. Nyanlända har rätt till undervisning i svenska, modersmål och studiehandledning på modersmålet.

Kommunerna anordnar svenskundervisning som sker i introduktionsklasser. Utgångspunkten för inlärning och utveckling är språket. Att kunna landets språk leder till kunskap. För att bli en del av det svenska samhället måste man lära sig det svenska språket. Men det är en process som tar tid. Med språket kan vi formulera våra tankar, kommunicera och skapa förståelse. Att inte ha språkkompetens leder till kommunikativa problem. Vi som är lärare har ett oerhört viktigt jobb. Det viktigaste uppdraget är att förmedla kunskaper, främja kunskap men också att fostra elever till samhällsmedborgare. Kunskapsuppdraget genomförs genom undervisning i svenska språket, modersmålsundervisning och studiehanledning. Nyanlända behöver delvis gå ifrån den värld de lämnat bakom sig.

De behöver och vill bli en del av det nya landet. De vill inte känna isolering, utanförskap, de vill anpassa sig till det svenska samhället. Men hur, med vilka hjälpmedel? Vi måste förstå varandra. Vi måste närma oss varandra. Vi måste skapa möjligheter att mötas. Det som kan binda ihop oss är en gemensam kultur. Att arbeta med frågor som rör kulturmöten är av stor vikt. Att lära ut det nya landets lagar och värderingar är ett betydande uppdrag för oss. Redan under första perioden av sin vistelse i Sverige bör man som nyanländ få grundläggande information om samhällssystemet i vårt land, information om lagar, regler och speciellt om oskrivna regler, koder, som gäller i Sverige.

Vi bör säkerställa att alla kan tillgodogöra sig denna information. Många talar idag om just svenska värderingar och om våra lagar och regler. Även om det, enligt Dagens Juridik, visar sig att nyanlända endast kan kopplas till mindre än en procent av alla polisärenden (publicerad 10e februari 2016), är det bra att även polisen engageras i större utsträckning i arbetet med att bygga relationer och informera om sitt arbete och om grundläggande lagar och regler i vårt land. Vi lärare och skolpersonal fungerar som en länk mellan nyanlända och det nya samhället.

Vi måste förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Vi måste förbereda eleverna att ta ett personligt ansvar. Vi är en av huvudaktörerna i detta arbete. Vi är många gånger den närmaste kontakten som dessa barn och elever har med någon "samhällsrepresentant" i sin vardag. Vi kan vara deras coach och ge kunskaper om det svenska samhället.

Demokratiska värden är självklara för oss som lever i en demokrati. Men hur är det för vissa av de ensamkommande barnen? När jag ibland frågar en nyanländ elev om varför han (för oftast är det en han) beter sig på ett visst sätt, exempelvis varför han använder opassande ord när en flicka pussar och kramar sin pojkvän på en allmän plats, hör jag följande som svar: "I Sverige har vi demokrati och frihet.

Jag kan säga och göra vad jag vill". Detta är en av många missförstånd som kan uppstå och som vi som lärare stöter på och ser. Vi behöver finnas till hands för dessa barn och ungdomar som ett stöd. Vi behöver hjälpa de nyanlända att inse att Sverige är ett fritt och demokratiskt land, men det betyder inte riktigt att man kan säga vad som helst och alltid göra vad man vill och vad som faller en in. Vi måste på ett pedagogiskt sätt kunna lära ut och förklara att "frihet" betyder att vara fri, men att begränsa andras frihet och rättigheter är inte tillåtet.

Vi måste prata om och undervisa i vårt samhälles oskrivna regler och koder, men även om skrivna sådana, från allra första början när dessa ensamma barn och ungdomar anländer till vårt land. Vi måste inse och förstå att ensamkommande barn och ungdomar har många gånger lämnat en traumatisk och hemsk tillvaro bakom sig. De är inte en homogen grupp, utan olika individer precis som du och jag, men de har levt i ett annat samhälle, med andra förutsättningar och haft en annan, ibland en religiös, uppfostran.

De måste ges möjlighet och hjälp till att kunna lära sig svenska språket, att tillgodogöra sig vårt samhälles sociala koder, de värderingar som finns i samhället samt om vår rika och mångfacetterade kultur som också kan ses som ett resultat av just migration i århundraden. Först när man har fått möjlighet att omorientera sig och hitta en ny fast punkt i sin tillvaro och känna att man tillhör något större sammanhang och kan tillföra något kan man känna att man är i samklang med det nya samhället man lever i.

Den språkliga och kulturella klyftan som ofrånkomligen finns till en början mellan ensamkommande barn och svenskar måste successivt minska och försvinna. Ju bättre och välordnad denna process blir desto bättre.

Enligt den svenska läroplanen skall skolan fostra barnen till tolerans och solidaritet med människor från andra kulturer. På samma sätt måste vi ge våra nyanlända en möjlighet till att också lära sig om tolerans och solidaritet gentemot dem som bor här. Vi måste också kunna ställa krav, men för att kunna ställa krav måste också förutsättningarna finnas.

Alla vi som lever i detta samhälle har rättigheter ja, men vi har också skyldigheter och det måste läras ut till alla barn, oavsett nyanlända eller ej. Vi måste alla respektera mänskliga rättigheter, allas lika värde och förstå jämställdheten mellan könen, och lära oss.

Så gäller även dessa våra nya barn och ungdomar. Allt detta i samklang kan leda till förståelse, till vänskap och till ljusare dagar: Imorgon är idag Gyllene är morgondagen Jag välkomnar vinden Och omfamnar ljuset

 

Författaren är Bitr.chef modersmålsenheten, modersmålslärare och studiehandledare Österåkers kommun

Fil.dr.Zahra Shams

Klicka här för att söka efter böcker hos Bokus apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen