Essäer om film - Tidningen Kulturen
Essäer om film

InsectsIt’s a Kafka high. You feel like a bug.”

 Länge leve det nya köttet, sa insekten som en gång drömt att den var en människa, och precis som Seth Brundle fusionerades med flugan, sammansmältes William S. Burroughs omtalade roman Den nakna lunchen (1959) med filmregissören David Cronenbergs hjärna i dennes filmatisering Naked Lunch (1991). Det var en bra sammansmältning, för slutresultatet blev, i alla fall enligt mig, en mer intressant produkt än Burroughs hjärtlösa om än svart humoristiska, vålds- och sexfixerade samling texter om hans alter ego, knarkaren William ”Bill” Lee, och dennes upplevelser i Amerika, Mexiko, Tanger och Interzone. Jag har sett Cronenbergs film betydligt fler gånger än jag har läst Burroughs bok, som Cronenberg har beskrivit som en sorts science fiction-skräckroman för vuxna. Jag ska inte ödsla tid med den utslitna gamla frasen att Cronenberg filmatiserade en roman som var omöjlig att göra film av, för det gjorde han inte. Filmen är ett jazzljudande hopkok av händelser ur Burroughs liv och texter. De enda ingredienserna från boken i denna surrealistiska anrättning, förutom titeln, är doktor Benway, Det svarta köttet, mugwumperna och Interzone. Skrivande och skuld har stor del i Cronenbergs film.

Läs mer...

Virtual realityArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Det frånvarande är ibland det mest närvarande. Något, eller någon, kan drabba oss med sin frånvaro så till den grad att vår uppmärksamhet inte längre kan riktas mot det som är konkret närvarande. Detta beskrevs en gång träffande av den franske existensfilosofen Jean-Paul Sartre. I denna artikel ska jag pröva olika infallsvinklar på de sceniska rum som i samtida film allt oftare framträder i frånvaron av de traditionella filmiska rummen. Med exempel hämtade från film med inslag av virtual reality åskådliggörs hur gränserna för det sceniska rummet bryts ned till den sköra kroppens tunna skal, medan själva det rumsliga innehållet gestaltas som en förlängning av jaget, i form av dess mentala projektioner.

Läs mer...

Nu skulle tv- och populärkulturen vara glamourös, vilket banade väg för tv-serier som Dallas och Falcon Crest. Det fanns inte längre något utrymme för västernfilmen. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Västernfilmen 80-talet

Efter att 1960-talet och 70-talet fällt sina politiskt präglade kommenterar om västernfilmen, gick genren på 80-talet in i en ny utvecklingsfas. Västernfilmen svävade till viss del ovan molnen och hade i många avseenden svårt att landa på fast mark. Man försökte även ingjuta mer dramatik och spänning i syfte att kyla ner den romantiska prägeln och bryta genrens linjära mönster. Ett fåtal ambitiösa försök till en mer avståndstagande romatisering ägde rum, däribland Walter Hills film The Long Riders från 1980. Trots en noggrann och spekulativ porträttering av Jesse James gärningar och öde kontrat av en genomgripade rollista, föll uppmärksamheten istället mer på soundtracket än på filmens handling. Ointresset för genren höll i sig under flera år och underblåstes delvis av en växande populär- och ungdomskultur som hellre lyssnade på musik-tv och tittade på underhållningsvåld på video. Film- och tv-bolagen satsade mer än gärna sina pengar på filmer och tv-serier vars innehåll innefattade områden som ny teknik, rättsystem, science fiction och inte minst kapitalism. Polis- och advokatserier massproducerades där Hill Street Blues och 21 Jump Street satte en sorts formell standard och Michael Mann satte stiltrenden med Miami Vice. Attityden inom tv- och populärkulturen skulle vara glamourös, fartfull, kitchig, exotisk och färgrik, vilket banade väg för tv-serier som Dallas, Falcon Crest, Moonlightning, Star Trek, och MacGyver, med flera. Det fanns helt enkelt inte längre kvar något utrymme för västernfilmen.

Läs mer...

 Lucas myntade, delvis baserad på Kurosawas The Hidden Fortress (1958), ett nytt genrebegrepp, rymdvästern. Ingen var förberedd när Star Wars kom 1977. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Västern, science fiction och 70-talet

Efter att det nya Hollywood hade etablerat sig med allt vad det innebar, fanns det då verkligen något utrymme eller någon marknad för västernfilmen? 1970-talets västerngenre gick in i en omfattande depressionsfas. De få filmer som gjordes blev i stort sett bara avspeglingar av det inte alltför avlägsna Vietnamkriget. Även om stora delar av 70-talets filmindustri var upptaget med att kommentera såväl nationella som internationella orättvisor, bestämde sig George Lucas för att lysa upp tillvaron genom att både utnyttja och pressa dåtidens filmteknik till sitt absolut yttersta i syfte att berätta en episk rymdsaga. Delvis baserad på Akira Kurosawas film The Hidden Fortress från 1958, myntade Lucas ett nytt genrebegrepp, rymdvästern, eller en piratfilm i rymden om man så vill. Ingen var förberedd på Star Wars när filmen anlände 1977, förmodligen för att ingenting liknande hade skådats tidigare. Science fiction, tätt sammanflätat med västernfilmens konventioner separerade Lucas filmsuccé från alla typer av filmer och genrer som hittills hade uppvisats.

Läs mer...

det nya politiska klimatet rörde om i grytan ochTV-mediet bevisade att det kunde påverka folks medvetande och nå ända in i Vita Huset. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Sam Peckingpah och det Vilda Gänget

Hollywoodkulturen och i synnerhet västernfilmen led mot 60-talets slut av utmattningssyndrom, men den var inte förblindad, den såg vad som pågick inom västerngenren i Europa. Efter 60-talets turbulenta omställningsprocesser kontrat av ett nytt politiskt medvetande och nya alternativa livsstilar började amerikansk film successivt att ta efter den växande avantgardismen som från andra sidan Atlanten aldrig tycktes upphöra. Politiska maktspel och sociala omställningar, vilka hade präglat det föregående decenniet, vävdes mer frekvent in i filmkulturen, i ett för Europa och omvärlden alltmer komplicerat filmklimat. Inför det stundande 70-talet stod inte särskilt förvånande även filmindustrin på tur att genomgå ett omfattande reformprogram. En ny generation hungriga filmmakare väntade bakom hörnet på sin chans att ta över, nu var det fler än någonsin som stod i kö och deras fantasi anade inga gränser. För USA:s del gick även Vietnamkriget in i en ny fas, en konflikt man fort hade tappat kontrollen över och som ingen längre tycktes förstå sig på. Televisionen fick i samband med kriget sin kanske mest prominenta huvudroll hittills. Likt ett vakande öga som aktivt dokumenterade vad som egentligen försiggick borta i södra Asien medförde TV:n att omvärlden inte kunde blunda längre. Vietnamkriget blev, som resultat, den allra första ”direktsända” militära utrikeskonflikten. De bilder som sändes hem och kablades ut i media fick allmänheten att reagera. TV:n gav upphov till att människor reste sig från soffan och promenerade ut på gatorna i bred front i syfte att protestera, vilket ökade trycket på både den politiska och kulturella massan. TV-mediet fick här sitt första egentliga erkännande som maktfaktor åt den allmänna opinionen och bevisade som resultat att live-TV kunde påverka folks medvetande och skapa uppror på hemmaplan, uppror som även påverkade den person som satt i Vita Huset.

Läs mer...

Revisionistisk västernfilm, starkt anknuten till samtiden, ville belysa och reda ut historiska fakta. Little Big Man (1970) lyfte fram var en sådan film. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Hollywoods reaktion och den nya revisionistiska västernfilmen

Omställningarna inom genren, som långsamt hade pågått sedan 50-talet, kulminerade tydligt på 1960-talet där identiteten kring efterkrigstidens västernfilm mynnade ut i en ny form, den så kallade revisionistiska västern. Att vara politisk korrekt blev en god egenskap. Trenden till en förändring av genren inleddes redan 1950 i Delmer Daves film Broken Arrow med James Stewart i huvudrollen, men tematiken skulle återkomma i bredare omfattning långt senare. Revisionistisk västernfilm uppkom till följd av att den romantiserade bilden som utmålats kring den epok som lade grunden till Nordamerikas livsstil kanske inte var så glamourös som tidigare framställts. Den revisionistiska västernfilmen var starkt anknuten till vad som pågick i samtiden och ville samtidigt belysa och reda ut historiska fakta. Filmer som Run of the Arrow (1950) Soldier Blue och Little Big Man båda från 1970 lyfte fram sidor som hade åsidosatts av många filmmakare tidigare. Baksidor och tragedier av frontens erövringar, händelser och dold ångest som ingen riktigt hade energi att ta itu med intog centrum i berättandet. Nordamerikas ursprungsbefolkning skildrades med större respekt och gavs mer utrymme att själva kunna få berätta om arméns övergrepp. Kvinnorna, som tidigare enbart stått i skuggan av mannens dominans, blev mer framträdande, vilket pekade på att mannens roll ifrågasattes och kanske heller inte var så självständig som tidigare skildrats i de äldre västernfilmerna.

Läs mer...

En västern skildrar möjligheterna kring och konsekvenserna av en nations utveckling mot bakgrund av den industriella revolutionen. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Västerngenren siktade på en förändring

Den amerikanska västernfilmen har, som så ofta, inneburit en återhämtningspunkt eller en sorts tillflyktsort för många. Drömmen börjar där den öppna prärien börjar. Att det fria landskapet på sätt och vis utgör en plats där man kan samla sina krafter och stärka sin motivation för att gå vidare i livet, att helt enkelt börja om från början. Västernfilmen kan, historiskt sett, också ses fylla en mer omfattande samhällelig funktion, nämligen att symbolisera en sorts fristad, något man kanske vill vända tillbaka till när allt omkring inte riktigt fungerar som det ska, tider då stora problem och konflikter från olika håll hotar välfärden och det politiska läget, med andra ord när landet flyger igenom ovädersmoln av politisk turbulens. En västern kan likväl reflektera något som sker nu idag, fast med ett historiskt perspektiv. Att kunna återfå inspiration i livet och finna dess mening genom att berätta historier om de öppna viddernas vindpinade slätter där bönderna skördar sin åkrar eller den heta outforskade öknen med sina dammiga nybyggarstäder och djupt begravda oljefyndigheter, liksom de djupa skogarnas förförande viskningar om guld vid klippiga bergens fötter, verkar på många sätt utgöra de främsta drivkrafterna och aspekterna som gör anspråk på den nordamerikanska själen. Västernfilmen kan sägas härstamma utifrån denna kontext av sökande efter identitet och välmående, ett sökande som kanske inte bör eller får upphöra.

Läs mer...

Akira Kurosawa introducerade i Yojimbo från 1961 den känslomässigt plågade protagonist som skulle inspirera till ”the man in the middle”. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

The Man in the middle

Den ensamme tystlåtne mannen eller ”the man in the middle”, som figuren benämns inom populärkulturen, är ideligen den konvention som västernfilmen, efter den romantiska eran, fäst sig vid allra mest. Akira Kurosawa introducerade, under efterkrigstiden, denna känslomässigt plågade protagonist i filmen Yojimbo från 1961. Italienaren Sergio Leone förflyttade honom till den europeiska öknen i A Fistful of Dollars (1964) i samband med att den revisionistiska västernfilmen i USA sakta började efterfölja den klassiska. Antihjältens hederskodex rotar sig långväga tillbaka i äldre asiatisk krigarkultur och är dessutom besläktad med myterna kring den brittiska medeltidens adelsmän. Vad karaktäriserar då ”the man in the middle”? De allra flesta vid det här laget är nog bekanta med den mystiske främlingen som plötsligt uppenbarar sig mitt i en oroshärd, konfronterar lagen, ordningen och de ondskefulla, ibland motvilligt, ibland medvilligt och ställer sedermera allting till rätta. När uppdraget är slutfört rider främlingen, mot det befriade folkets förtvivlan, ensam iväg mot horisonten, där siluetten kontrasterar mot solnedgångens rödgula sken.

Läs mer...

Under 50-talet lade USA grunden för det kommersiella TV-mediet, termen dagstelevision instiftades och TV-såpan, riktad till hemmafruar, lanserades. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Televisionen och västern under 50-talet

Man ska inte underskatta TV:s roll som löpte parallellt med utvecklingen av spelfilmen efter kriget, TV:n var trots allt den starkaste konkurrensplattformen till filmindustrin när det begav sig. Under 50-talet lade USA grunden för hela det koncept som det kommersiella TV-mediet kretsade kring. Intresset för televisionen samt det ekonomiska möjligheter som mediet erbjöd fick sådant genomslag att äldre filmstudios konverterades till TV-studios för att täcka behovet. Termen dagstelevision instiftades under samma decennium och den så kallade TV-såpan, vilken främst riktade sig till hemmafruar vars hushållsarbete skulle kantas av underhållning i form av snabbproducerade TV-dramer, lanserades inofficiellt. De produkter som presenterades i reklampauserna mellan programmen var medvetet adresserade till just denna målgrupp där tvättmedlet utgjorde den främsta försäljningsvaran, en produkt som skulle tilltala hemmafrun, därav namnet TV-såpa. Hemmafruarna skulle ha någonting att titta på samtidigt som de skötte sysslorna i huset, resonerade man.

Läs mer...

Annons

Populära artiklar i denna kategori

Annons

Media. En intervju med Guido Zeccola som slutade arbeta på Tidningen Kulturen.
http://tidningenkulturen.se/index.php/ovrigt-kat/ovrigt-kat-11/ovrigt-kat-13/22772-innan-festen-tar-slut
Läs mer...

Media. Den svenske journalisten Dawit Isaak, född i Eritrea, har tilldelats UNESCO:s Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2017. Dawit Isaak arresterades under en räd mot medier i Eritrea 2001. Sveriges Radios vd Cilla Benkö som är ordförande för juryn för UNESCO:s Guillermo Cano Frihetspris 2017 kommenterar: – Jag hoppas att denna utmärkelse får hela världen att ropa ”Free Dawit Isaak now”.
Läs mer...

Musik. CIRCADIA på Nissanscenen, Halmstad Stadsbibliotek 23 mars kl 19.00. Fri Entré.
Konserten sänds live över nätet och ligger sedan kvar:www.inesplay.se Tidigare konserter finns också på: http://bambuser.com/channel/Musikgemaket
Circadia är en grupp sammansatt av gitarristerna David Stackenäs och Kim Myhr, bassisten Joe Williamson (the Electrics a.o) och slagverkaren Tony Buck (the Necks a.o). Gruppen begick sin debut på Fylkingens 80-års jubileum i november 2013 och blev därefter omnämnda i Sound of Music som en av årets musikaliska höjdpunkter. 2016 släppte de sin debut CD på norska skivbolaget Sofa Music, och har fått strålande recensioner i både svensk och internationell press.
Kommande INES konserter i vår: Nissanscenen må 10 april kl 19 VIVA BLACK MED GRETLI OCH HEIDI Nissanscenen 4 maj kl 19 SHITNEY MARIA FAUST – saxofon, effekter

Läs mer...

Scen. HARVEY
En komedi av Pulitzerpristagare Mary Chase
Föreställningen spelas på italienska
En sammanfattning av pjäsen på svenska och engelska delas ut på teatern 
6 - 7 - 8 april 2017, kl. 19.30 Ordinarie pris: 150 kr (förköpspris t.o.m. 1:a april: 110 kr);
(Barn under 12 år: fri entré) Köp biljetter här: https://billetto.se/sv/events/harvey-teatro-in-italiano
 Föreställningen genomförs i samarbete med ABF, FAIS och Teater Tre
 Handling (spoiler alert!!!):
Elwood P. Dowd är en trevlig man som uppger sig ha en osynlig vän som heter Harvey, beskriven som en två meter lång vit kanin, vilken han presenterar till alla. Hans syster Veta tycker att Elwoods beteende är både obehagligt och generande och hon bestämmer sig för att lägga sin bror på Professor Chumleys berömda psykiatriska klinik. När hon kommer till kliniken hamnar hon dock i en rad roliga missöden som leder henne till att reflektera över vem som egentligen är tokig i kliniken. Och vad tycker ni? Är vi verkligen normala när man tittar närmare? Författarinnan, Pulitzerpristagare Mary Chase, ger oss ett underbart tillfälle att börja en inre resa genom huvudpersonen Elwoods och hans vän Harveys äventyr. Pjäsen lyfter fram konflikten mellan vem vi egentligen är och vad sociala konventioner kräver från oss. Komedin ”Harvey” har haft stora succéer på Broadways teatrar och med en Oscarpristagare film i 1950 med James Stewart i huvudrollen. För mer info besök gärna hemsidan: www.varforinte.net
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts