Essäer om film - Tidningen Kulturen
×

Varning

JUser: :_load: Det går inte att ladda användare med ID: 168

Essäer om film

Konstnären, hävdar Oscar Wilde i förordet till Dorian Grays porträtt, är skaparen av vackra ting. Foto: Napoleon Sarony, WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutsättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Konstnären, hävdar Oscar Wilde i den första meningen av det berömda förordet till Dorian Grays porträtt, är skaparen av vackra ting. Konst är således processen under vilken vackra ting skapas. Det är konstnären som är det vitala instrumentet för existensen av konst, men hennes mål är, och förblir, att framhäva konsten och dölja sig själv, argumenterar Wilde, och tillägger att rollen av moral inom konst inte kan definieras som någonting annat än det perfekta användandet av ett imperfekt medium. För konstnären kan moral konstituera en del av tematiken, men moralitet kan endast appliceras inom konstnärliga sammanhang som ett verktyg för att bedöma kvalitén på konstens framställning. Således kan adjektivet ”moralisk” och dess motsats inte appliceras på ett konstverk. En bok kan inte vara moralisk eller omoralisk, endast bra eller dåligt skriven.

När jag och min far för länge sedan promenerade i en vacker trädgård, på vars gräs regnet lämnat ett vått avtryck som kändes behaglig mot botten av våra skor (jag kan inte ha varit äldre än åtta, nio år gammal) var det dominerande ämnet, sannolikt på hans initiativ, just konst. Jag begrep knappt vad det var för någonting, men abrasionen mellan mitt intresse för att rita och min fars kärlek för konst i allmänhet hade kanske emellan oss gett upphov till en medvetenhet om en ömsesidig uppskattning för konst, och var i så fall den grund på vilken han baserade antagandet att en dialog om ett sådant seriöst ämne med en så ung åhörare var en god idé. Han talade om den unika position som konst har i samhället och i livet och att det är genom den som vi bäst finner uttryck för allt det som vi anser vara värt att dela med andra. Därefter – i det fragment av det intima och i övrigt till stora delar förgångna anförandet som jag minns bäst – följde en jämförelse av konst med vetenskap där han ställde konstens definitiva renhet mot vetenskapens kapacitet för destruktion. Vetenskap är en ädel och ovärderlig sysselsättning, men trots sin oerhörda vikt för människan och hennes civiliserade tillvaro är den inte helt ren, förklarade han, eftersom den inhyser potentialen att användas i onda syften. Med hjälp av kemi eller fysik kan man till exempel, oaktat all den nytta som de har medfört för människan, ändå åstadkomma stor, verklig skada. Konst däremot, är per definition immun mot sådana, ska vi säga, försyndelser, som härrör från människans felbara natur. Jag tror att dessa ord var avsedda att både ge uttryck åt min fars personliga åsikter, och att knuffa mig i en viss riktning – en subtil uppmuntran till att föra ett så konstnärligt berikat leverne som möjligt oavsett vad jag företog mig i framtiden.

Läs mer...

Fire Walk With MeThrough the darkness of future’s past,
The magician longs to see.
One chants out between two worlds …
Fire … walk with me.”

När tv-serien Twin Peaks lades ner efter två säsonger sommaren 1991, dröjde det inte länge förrän David Lynch, som skapat serien tillsammans med Mark Frost, avslöjade att han tänkte göra en Twin Peaks-film. Detta fick nog många att hoppas (eller kanske rentav anta) att den skulle ta vid där serien slutade. I säsongsavslutningens sista scen stod agent Dale Cooper med blodig panna och skrattade galet och hånfullt i badrummet på hotellet The Great Northern, och i den krossade spegeln syntes BOB, som till synes hade tagit över Coopers kropp. ”How’s Annie, how’s Annie?” Men Lynch var inte intresserad av Coopers vidare öden och äventyr, utan av kvinnoliket inlindat i plast, Laura Palmer. Han ville se henne leva och tala. Syftet med filmen var att ta symboliskt farväl av Laura och de andra karaktärerna, och att ge fansen en körsbärspaj som avskedsgåva – en körsbärspaj inlindad i taggtråd, som han uttryckte det. Denna gåva var filmen Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992). Men de flesta som hade följt tv-serien upplevde det som att Lynch tryckte in pajen rakt i ansiktet på dem.

Läs mer...

InsectsIt’s a Kafka high. You feel like a bug.”

 Länge leve det nya köttet, sa insekten som en gång drömt att den var en människa, och precis som Seth Brundle fusionerades med flugan, sammansmältes William S. Burroughs omtalade roman Den nakna lunchen (1959) med filmregissören David Cronenbergs hjärna i dennes filmatisering Naked Lunch (1991). Det var en bra sammansmältning, för slutresultatet blev, i alla fall enligt mig, en mer intressant produkt än Burroughs hjärtlösa om än svart humoristiska, vålds- och sexfixerade samling texter om hans alter ego, knarkaren William ”Bill” Lee, och dennes upplevelser i Amerika, Mexiko, Tanger och Interzone. Jag har sett Cronenbergs film betydligt fler gånger än jag har läst Burroughs bok, som Cronenberg har beskrivit som en sorts science fiction-skräckroman för vuxna. Jag ska inte ödsla tid med den utslitna gamla frasen att Cronenberg filmatiserade en roman som var omöjlig att göra film av, för det gjorde han inte. Filmen är ett jazzljudande hopkok av händelser ur Burroughs liv och texter. De enda ingredienserna från boken i denna surrealistiska anrättning, förutom titeln, är doktor Benway, Det svarta köttet, mugwumperna och Interzone. Skrivande och skuld har stor del i Cronenbergs film.

Läs mer...

Virtual realityArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Det frånvarande är ibland det mest närvarande. Något, eller någon, kan drabba oss med sin frånvaro så till den grad att vår uppmärksamhet inte längre kan riktas mot det som är konkret närvarande. Detta beskrevs en gång träffande av den franske existensfilosofen Jean-Paul Sartre. I denna artikel ska jag pröva olika infallsvinklar på de sceniska rum som i samtida film allt oftare framträder i frånvaron av de traditionella filmiska rummen. Med exempel hämtade från film med inslag av virtual reality åskådliggörs hur gränserna för det sceniska rummet bryts ned till den sköra kroppens tunna skal, medan själva det rumsliga innehållet gestaltas som en förlängning av jaget, i form av dess mentala projektioner.

Läs mer...

Nu skulle tv- och populärkulturen vara glamourös, vilket banade väg för tv-serier som Dallas och Falcon Crest. Det fanns inte längre något utrymme för västernfilmen. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Västernfilmen 80-talet

Efter att 1960-talet och 70-talet fällt sina politiskt präglade kommenterar om västernfilmen, gick genren på 80-talet in i en ny utvecklingsfas. Västernfilmen svävade till viss del ovan molnen och hade i många avseenden svårt att landa på fast mark. Man försökte även ingjuta mer dramatik och spänning i syfte att kyla ner den romantiska prägeln och bryta genrens linjära mönster. Ett fåtal ambitiösa försök till en mer avståndstagande romatisering ägde rum, däribland Walter Hills film The Long Riders från 1980. Trots en noggrann och spekulativ porträttering av Jesse James gärningar och öde kontrat av en genomgripade rollista, föll uppmärksamheten istället mer på soundtracket än på filmens handling. Ointresset för genren höll i sig under flera år och underblåstes delvis av en växande populär- och ungdomskultur som hellre lyssnade på musik-tv och tittade på underhållningsvåld på video. Film- och tv-bolagen satsade mer än gärna sina pengar på filmer och tv-serier vars innehåll innefattade områden som ny teknik, rättsystem, science fiction och inte minst kapitalism. Polis- och advokatserier massproducerades där Hill Street Blues och 21 Jump Street satte en sorts formell standard och Michael Mann satte stiltrenden med Miami Vice. Attityden inom tv- och populärkulturen skulle vara glamourös, fartfull, kitchig, exotisk och färgrik, vilket banade väg för tv-serier som Dallas, Falcon Crest, Moonlightning, Star Trek, och MacGyver, med flera. Det fanns helt enkelt inte längre kvar något utrymme för västernfilmen.

Läs mer...

 Lucas myntade, delvis baserad på Kurosawas The Hidden Fortress (1958), ett nytt genrebegrepp, rymdvästern. Ingen var förberedd när Star Wars kom 1977. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Västern, science fiction och 70-talet

Efter att det nya Hollywood hade etablerat sig med allt vad det innebar, fanns det då verkligen något utrymme eller någon marknad för västernfilmen? 1970-talets västerngenre gick in i en omfattande depressionsfas. De få filmer som gjordes blev i stort sett bara avspeglingar av det inte alltför avlägsna Vietnamkriget. Även om stora delar av 70-talets filmindustri var upptaget med att kommentera såväl nationella som internationella orättvisor, bestämde sig George Lucas för att lysa upp tillvaron genom att både utnyttja och pressa dåtidens filmteknik till sitt absolut yttersta i syfte att berätta en episk rymdsaga. Delvis baserad på Akira Kurosawas film The Hidden Fortress från 1958, myntade Lucas ett nytt genrebegrepp, rymdvästern, eller en piratfilm i rymden om man så vill. Ingen var förberedd på Star Wars när filmen anlände 1977, förmodligen för att ingenting liknande hade skådats tidigare. Science fiction, tätt sammanflätat med västernfilmens konventioner separerade Lucas filmsuccé från alla typer av filmer och genrer som hittills hade uppvisats.

Läs mer...

det nya politiska klimatet rörde om i grytan ochTV-mediet bevisade att det kunde påverka folks medvetande och nå ända in i Vita Huset. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Sam Peckingpah och det Vilda Gänget

Hollywoodkulturen och i synnerhet västernfilmen led mot 60-talets slut av utmattningssyndrom, men den var inte förblindad, den såg vad som pågick inom västerngenren i Europa. Efter 60-talets turbulenta omställningsprocesser kontrat av ett nytt politiskt medvetande och nya alternativa livsstilar började amerikansk film successivt att ta efter den växande avantgardismen som från andra sidan Atlanten aldrig tycktes upphöra. Politiska maktspel och sociala omställningar, vilka hade präglat det föregående decenniet, vävdes mer frekvent in i filmkulturen, i ett för Europa och omvärlden alltmer komplicerat filmklimat. Inför det stundande 70-talet stod inte särskilt förvånande även filmindustrin på tur att genomgå ett omfattande reformprogram. En ny generation hungriga filmmakare väntade bakom hörnet på sin chans att ta över, nu var det fler än någonsin som stod i kö och deras fantasi anade inga gränser. För USA:s del gick även Vietnamkriget in i en ny fas, en konflikt man fort hade tappat kontrollen över och som ingen längre tycktes förstå sig på. Televisionen fick i samband med kriget sin kanske mest prominenta huvudroll hittills. Likt ett vakande öga som aktivt dokumenterade vad som egentligen försiggick borta i södra Asien medförde TV:n att omvärlden inte kunde blunda längre. Vietnamkriget blev, som resultat, den allra första ”direktsända” militära utrikeskonflikten. De bilder som sändes hem och kablades ut i media fick allmänheten att reagera. TV:n gav upphov till att människor reste sig från soffan och promenerade ut på gatorna i bred front i syfte att protestera, vilket ökade trycket på både den politiska och kulturella massan. TV-mediet fick här sitt första egentliga erkännande som maktfaktor åt den allmänna opinionen och bevisade som resultat att live-TV kunde påverka folks medvetande och skapa uppror på hemmaplan, uppror som även påverkade den person som satt i Vita Huset.

Läs mer...

Revisionistisk västernfilm, starkt anknuten till samtiden, ville belysa och reda ut historiska fakta. Little Big Man (1970) lyfte fram var en sådan film. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Hollywoods reaktion och den nya revisionistiska västernfilmen

Omställningarna inom genren, som långsamt hade pågått sedan 50-talet, kulminerade tydligt på 1960-talet där identiteten kring efterkrigstidens västernfilm mynnade ut i en ny form, den så kallade revisionistiska västern. Att vara politisk korrekt blev en god egenskap. Trenden till en förändring av genren inleddes redan 1950 i Delmer Daves film Broken Arrow med James Stewart i huvudrollen, men tematiken skulle återkomma i bredare omfattning långt senare. Revisionistisk västernfilm uppkom till följd av att den romantiserade bilden som utmålats kring den epok som lade grunden till Nordamerikas livsstil kanske inte var så glamourös som tidigare framställts. Den revisionistiska västernfilmen var starkt anknuten till vad som pågick i samtiden och ville samtidigt belysa och reda ut historiska fakta. Filmer som Run of the Arrow (1950) Soldier Blue och Little Big Man båda från 1970 lyfte fram sidor som hade åsidosatts av många filmmakare tidigare. Baksidor och tragedier av frontens erövringar, händelser och dold ångest som ingen riktigt hade energi att ta itu med intog centrum i berättandet. Nordamerikas ursprungsbefolkning skildrades med större respekt och gavs mer utrymme att själva kunna få berätta om arméns övergrepp. Kvinnorna, som tidigare enbart stått i skuggan av mannens dominans, blev mer framträdande, vilket pekade på att mannens roll ifrågasattes och kanske heller inte var så självständig som tidigare skildrats i de äldre västernfilmerna.

Läs mer...

En västern skildrar möjligheterna kring och konsekvenserna av en nations utveckling mot bakgrund av den industriella revolutionen. Foto: WikipediaArtikelserien Sceniska rum undersöker de sceniska rummen i vår verklighet, vår icke-verklighet och allt däremellan. Serien försöker ge oss nya perspektiv på vad dessa sceniska rum är, vad de innebär och var de finns. Genom undersökningen försöker vi förstå förutstättningarna för deras existens, hur de påverkar oss, vilka gemensamma nämnare de har och vilka skillnader de uppvisar. Vi önskar er en god läsning.

Västerngenren siktade på en förändring

Den amerikanska västernfilmen har, som så ofta, inneburit en återhämtningspunkt eller en sorts tillflyktsort för många. Drömmen börjar där den öppna prärien börjar. Att det fria landskapet på sätt och vis utgör en plats där man kan samla sina krafter och stärka sin motivation för att gå vidare i livet, att helt enkelt börja om från början. Västernfilmen kan, historiskt sett, också ses fylla en mer omfattande samhällelig funktion, nämligen att symbolisera en sorts fristad, något man kanske vill vända tillbaka till när allt omkring inte riktigt fungerar som det ska, tider då stora problem och konflikter från olika håll hotar välfärden och det politiska läget, med andra ord när landet flyger igenom ovädersmoln av politisk turbulens. En västern kan likväl reflektera något som sker nu idag, fast med ett historiskt perspektiv. Att kunna återfå inspiration i livet och finna dess mening genom att berätta historier om de öppna viddernas vindpinade slätter där bönderna skördar sin åkrar eller den heta outforskade öknen med sina dammiga nybyggarstäder och djupt begravda oljefyndigheter, liksom de djupa skogarnas förförande viskningar om guld vid klippiga bergens fötter, verkar på många sätt utgöra de främsta drivkrafterna och aspekterna som gör anspråk på den nordamerikanska själen. Västernfilmen kan sägas härstamma utifrån denna kontext av sökande efter identitet och välmående, ett sökande som kanske inte bör eller får upphöra.

Läs mer...

Annons

Annons

Film. Med det intensiva thrillerdramat 'The Salesman' är Asghar Farhadi den fjärde regissören i filmhistorien som vinner en Oscar för Bästa icke-engelskspråkiga film två gånger. Han tar därmed plats på en mycket prominent vinnarlista som hittills bestått av tre legendariska mästerregissörer: Federico Fellini, Vittorio De Sica och Ingmar Bergman.
Läs mer...

Kultur. 1612 – Svenska trupper, ledda av hertig Johan av Östergötland och Jesper Mattson Cruus af Edeby, besegrar en dansk här under kung Kristian IV, som är på återtåg från ett plundringståg i Västergötland, i slaget vid Kölleryd i Halland under det pågående Kalmarkriget. Efter att omkring 300 man har fallit (båda sidor inräknade) flyr danskarna till Varberg.
1808 – Utan föregående krigsförklaring går ryska trupper under ledning av general Fredrik Vilhelm von Buxhoevden över den svensk-ryska gränsen vid Abborrfors i östra Finland. Detta blir inledningen till finska kriget, som pågår till året därpå och i vilket Sverige förlorar den östra rikshalvan till Ryssland.
1848 – De båda tyska politiska aktivisterna Karl Marx och Friedrich Engels utger den lilla pamflettskriften Kommunistiska manifestet i London. Den är skriven på tyska och utges på uppdrag av den internationella organisationen Kommunisternas Förbund. Visserligen innehåller den inte mycket, som Marx inte redan har skrivit, men det kort- och lättfattliga samt slagkraftiga språket gör den till en stor succé och den mest spridda av deras skrifter. Redan samma år översätts den till svenska, sannolikt av Pehr Götrek, som också är medlem av förbundet. Manifestets mest berömda mening blir den sista, vilken är en uppmaning, som lyder ”Proletärer i alla länder, förenen eder!”
1940 – Norrbottniska Pajala bombas av sju sovjetiska flygplan som navigerat fel under ett bombuppdrag över Finland. Flera byggnader i samhället brinner ner och kostnaderna för de materiella skadorna uppgår till 45 000 kronor. Lyckligtvis omkommer ingen människa och endast två skadas lindrigt. Redan samma dag inlämnar den svenska regeringen en protestnot till Sovjetunionen, som den 6 mars erkänner att bombningen är ett misstag av sovjetiska plan och sedermera betalar skadestånd på 40 000 kronor. Detta blir den enda kränkningen av svenskt territorium under andra världskriget, som Sovjetunionen erkänner.
1968 – Sveriges utbildningsminister Olof Palme deltar i en demonstration i Stockholm tillsammans med Nordvietnams Moskvaambassadör och håller ett tal där han kritiserar USA för dess krigföring i Indokina och hävdar att kriget är ett hot mot demokratin. Detta leder till en diplomatisk kris mellan Sverige och USA, där den amerikanske ambassadören i Sverige William Heath kallas hem till USA. Det dröjer till 1970, innan en ny amerikansk Sverigeambassadör utses, och de diplomatiska relationerna mellan länderna förblir kylig ännu längre, bland annat då Palme 1972 håller ett tal om de amerikanska bombningarna av Hanoi.
1972 – Den amerikanske presidenten Richard Nixon inleder ett oväntat men historiskt besök i Kina, vilket pågår till den 28 februari, och tas emot av landets ledare Mao Zedong. Syftet med besöket är att förbättra relationerna mellan länderna, som vid denna tid ser varandra som något av ärkefiender och det är första gången en amerikansk president besöker ett kommunistiskt land. Besöket leder till och med till att engelska språket berikas med metaforen Nixon in China, som uttryck för när en politiker gör något oväntat och okarakteristiskt.
1976 – De första paralympiska vinterspelen invigs i svenska Örnsköldsvik. Spelen har tillkommit för att personer med olika former av funktionsnedsättningar ska kunna delta i olympiska vinterspelsidrotter, men med anpassningar till deras nedsättningar. Paralympiska sommarspel har hållits sedan 1960.
1987 – Olof Johansson väljs till det svenska Centerpartiets ordförande, sedan den tidigare ledaren Karin Söder har avgått den 2 februari, på grund av dålig hälsa. Johansson förblir partiledare till 1998, då han lämnar posten några veckor före årets svenska riksdagsval.


Källa: Wikipedia
Läs mer...

Kultur.
1472 – Den dansk-norske kungen Kristian I pantsätter Orkney- och Shetlandsöarna utanför Skottlands kust till den skotske kungen Jakob III. Ögrupperna har tillhört Norge sedan 800-talet, men då Kristian har ont om pengar överlämnar han öarna som säkerhet för sin dotter Margaretas hemgift, sedan hon 1469 har gift sig med Jakob. Öarna ska förbli i skotsk ägo tills hemgiften är betald, men eftersom pengarna aldrig kommer att erläggas kommer öarna i och med detta att förbli skotska och därmed upphör de sista resterna av de vikingatida norska besittningarna på brittiska öarna.
1513 – Vid den dansk-norske kungen Hans död efterträds han som kung i båda länderna av sin son Kristian II. Sedan Hans blev avsatt som svensk kung 1501 har han försökt återta den svenska tronen och Kristian övertar anspråken på den. Först 1520 lyckas han dock göra sig till kung även av Sverige.
1636 – Den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna utfärdar förordningarna Om Post-Bådhen, Beställning för Postmästaren Anders Wechell samt Beställning för Oluff Jönsson att resa omkring landet och förordna Posterne, vilka blir grunden till det svenska Postverket. Redan 1620 har en postlinje inrättats på sträckan Stockholm–Markaryd–Hamburg, men nu åläggs en del bönder (mot skattefrihet) att låta sina drängar befordra post mellan de större städerna i det svenska riket. Redan 1685 är den svenska postorganisationen utbyggd med postmästare och -ryttare, så att det finns postlinjer över hela Sverige, upp till Torneå i norr, Nyen (nuvarande S:t Petersburg) i öst, Stettin i Svenska Pommern i syd och Hamburg i väst.[2]
1928 – En telefonlinje mellan Sverige och USA öppnas officiellt. Det första samtalet mellan Stockholm och New York har dock utväxlats redan den 29 november året innan.
1935 – Dansk-norskan Caroline Mikkelsen blir den första kvinnan som landstiger i Antarktis. Detta sker över 100 år efter den första landstigningen på kontinenten (1821).
1990 – Knappt tre och en halv månad efter att Berlinmuren har öppnats (9 november året innan) är hela mursträckan mellan Berlins gamla riksdagshus och gränsövergången Checkpoint Charlie nerriven.
2002 – Under en kvartsfinal i ishockey under årets vinter-OS i amerikanska Salt Lake City mellan Sverige och Vitryssland skjuter vitryske spelaren Vladimir Kopatin ett skott från halva planen. Pucken studsar på svenske Tommy Salos axel och glider sedan in i mål. I och med detta blir ställningen 4–3 till Vitryssland och under matchens få återstående minuter ändras inte läget, varför Sverige förlorar gruppspelet och därmed är ute ur ishockeytävlingen.

Källa: Wikipedia
Läs mer...

Kultur. 1923 – Den brittiske egyptologen Howard Carter öppnar den förseglade ingången till faraonen Tutankhamuns gravkammare, under stor bevakning från världspressen, lite mer än tre månader efter att själva graven har upptäckts (4 november året före).
1959 – Sedan den kubanske presidenten Fulgencio Batista har blivit avsatt och tvingad i landsflykt från Kuba av kommunistiska kubanska revolutionärer den 1 januari samma år kan revolutionsledaren Fidel Castro nu ta över som landets premiärminister. Han innehar denna post till 2 december 1976, då han istället blir landets president och förblir så till 2008, då han avgår av sjukdomsskäl och lämnar över makten till sin bror Raúl.
1962 – Det svenska 1600-talsörlogsfartyget Vasa, som bärgades den 24 april året innan efter nära 333 år på botten av Stockholms ström, visas för publik för första gången på Wasavarvet. Här kan besökare bese fartyget fram till slutet av 1980-talet, då man istället flyttar det till det nuvarande museet, som öppnas 1990.
1987 – En ny svensk 100-kronorssedel införs med bild på 1700-talsforskaren Carl von Linné. Den ersätter den tidigare 100-kronorssedeln med bild på 1600-talskungen Gustav II Adolf och blir den första svenska sedel, som inte har en kunglighet som motiv. Den följs under 1990-talet av en 20-kronorssedel med Selma Lagerlöf och en 50-kronorssedel med Jenny Lind och idag (2017) är 500- och 1000-kronorssedlarna de enda, som fortfarande har regenter som bild (Karl XI respektive Gustav Vasa). Från och med 2015 ska helt nya sedlar införas, som helt saknar kungliga motiv.
1990 – Kjell-Olof Feldt avgår från posten som Sveriges finansminister, dagen efter att statsminister Ingvar Carlsson har lämnat in regeringens avskedsansökan. När Carlsson den 27 februari bildar ny regering är samtliga ministrar från den gamla regeringen kvar, utom just Feldt, som tillfälligt denna dag efterträds av Odd Engström och i den nya regeringen av Allan Larsson, då han har blivit kraftigt kritiserad för sitt ekonomiska åtstramningspaket.
2005 – Den internationella överenskommelsen Kyotoprotokollet träder i kraft. De flesta länder i världen har skrivit under och ratificerat avtalet, som säger att de globala utsläppen av växthusgaser ska minska med 5,2 procent mellan 1990 och 2012. Medan några få länder, såsom Västsahara, Somalia och Afghanistan, inte har skrivit under avtalet är idag (2017) USA det enda av de underskrivande länderna, som har vägrat ratificera det.

Källa: Wikipedia
Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts