Språkbarriären mot det okända - bland lingvister och aliens - Tidningen Kulturen
Scen ur filmen The Arrival (2016)

Essäer om film
Verktyg
Typografi

Språkvetaren Louise Banks befinner sig på sitt kontor på universitetet när plötslig överste Weber stormar in och ber om hennes hjälp med att översätta en inspelning. Ljudupptagningen kommer från en av de tolv utomjordiska sfärerna som nyligen landat på jorden. Om rymdvarelser skulle besöka oss så skulle förstås den första frågan vi vill ha svar på vara: Vad är ert syfte med besöket? Men hur ska vi kunna ställa den frågan när vi inte kan förstå varandras språk? Det är själva kärnan i filmen The A

 


Deras skriftspråk består som kinesiskan och hieroglyferna av symboler, till skillnad från alfabetiska språk som bygger upp orden med hjälp av olika ljud (bokstäver). Det blir lite oroligt i världen när man tolkar utomjordingarnas tecken som att de erbjuder oss ett vapen, men språkvetaren Louise Banks invänder att vi inte kan veta om vapen för dem har samma betydelse som ett verktyg för oss.
Filmen The Signs (2002)

Filmen The Signs (2002)

Annons:För att rymdvarelserna skulle ha lärt sig engelska som i 1980-talsserien V är kanske inte så troligt. I V både talar de "vänliga" besökarna vårt språk och ser ut som människor, även om det sedan visar sig att de är ganska falska för de bär masker och är egentligen ödlor som tänker stjäla allt vårt vatten och äta upp oss. Men de har iallafall bemödat sig med att lära sig engelska innan den utplånar oss och vår planet.

Det finns en del som anser att besökarna redan har varit här och rekognoserat (samtidigt som de passade på att bygga pyramiderna och andra strukturer). Under sina tidiga besökt har de kanske lärt sig något av våra språk för att kunna kommunicera med oss när de återvänder i framtiden.

Resan till jorden tar trots framtida rymdteknik kanske ett par hundra år eller så har de kanske haft annat att göra och inte haft tid att besöka oss på ett tag. Så senast de var här var latin det dominerande språket, så när de återvänder kan de bara prata med påven och några gamla akademiker. Om senaste besöket skedde för tusen år sedan så har de kanske lärt sig ett språk som idag är utdött som hettitiska eller sumeriska. Om de bara svänger förbi vart 50000:e år så träffade dem senast på Neandertalare och lärde sig deras språk, vilket blir en riktig utmaning för oss att förstå.

Ett alternativ, som är ganska vanlig i SF-filmer, och som enkelt överbryggar språkbarriären är att det finns någon form av översättningsapparat. Typ en avancerad Google-översättartjänst för rymdspråk. Författaren Douglas Adams skriver i sin bokserie Liftarens guide till galaxen om en liten fisk som kallas babelfisk som man stoppar in i sitt öra och som översätter alla språk i universum i realtid. I TV-serien Star Trek förlitar man sig på en liten teknisk apparat som kan översätta mellan olika rymdspråk. Har man den tekniska förmågan att resa genom rymden så kan man tycka att besökarna också kan uppfinna en översättningsmaskin så de kan kommunicera med oss.

Exolingvistik är annars den akademiska inriktning som sysslar med utomjordiska språk. Ämnet är helt teoretiskt eftersom det är svårt att veta om en utomjordisk varelses språk ens skulle kunna definieras som ett språk av oss. I The Arrival kommunicera varelserna genom att som bläckfiskar blåsa ut ett moln av bläck som formas till cirklar med olika detaljer och innebörder. Även om de verkar kunna tala så är det genom skriftspråket man kommunicerar med oss människor.

Deras skriftspråk består som kinesiskan och hieroglyferna av symboler, till skillnad från alfabetiska språk som bygger upp orden med hjälp av olika ljud (bokstäver). Det blir lite oroligt i världen när man tolkar utomjordingarnas tecken som att de erbjuder oss ett vapen, men språkvetaren Louise Banks invänder att vi inte kan veta om vapen för dem har samma betydelse som ett verktyg för oss.

Svårigheten med ett språk är inte bara att förstå vad som sägs utan också att förstå vad man egentligen menar. Om rymdvarelserna är av den ironiska sorten eller väldigt förtjust i metaforer eller idiom så kan det blir väldigt besvärligt att förstå vad de menar även om vi kan förstå vad de säger. Samma saker gäller det omvända. Vi ska kanske inte säga att vi blev eld och lågor eller tappade huvudet när vi såg rymdvarelserna för första gången. Sådana talesätt kan lätt skapa en konstig stämning i samtalet.
Under 1980-talet började man använda begreppet sädesfältscirklar (crop circle) efter att det mystiskt hade uppstått symboler på engelska vetefält genom att något hade tryckte ner grödorna i olika mönster under natten. Symbolerna var bäst synlig från luften så det spekulerades om det kunde vara utomjordingar som hade gjort dem.

Idag vet vi att de rörde sig om bluffar där människor skapade dessa symboler. I filmen The Signs från (2002) dyker dessa sädefältscirklar upp runt om i världen och kort därefter börjar människor skymta besökarna. Vad dessa utomjordiska tecken betyder framgår inte i filmen. Man kan ana att de inte är för att kommunicera med oss människor som de har skapats utan snarare ett sätt för utomjordingarna att markera var man kan landa, var det finns naturtillgångar eller liknande interna meddelande. Att utomjordingar ens skulle vara intresserade av att kommunicera med oss är en förutfattad mening. De kanske ser på oss som lågt stående ohyra som man måste utrota innan man kan komma åt våra naturtillgångar.

Det är precis vad besökarna i Independence day (1996) verkar tänka. Stora rymdskepp parkerar sig över världens huvudstäder. Huvudpersonen David Levinson upptäcker en dold signal i vårt eget nätverk av satelliter som han lyckas avkoda. Det visar sig inte vara någon fredsmeddelande från besökarna, utan en enkel nedräkning inför en samordnad attack. Även i Independence Day gör man ett försök att kommunicera med utomjordningarna. Man använder en helikopter som flyger fram till rymdskeppet och signalerar med hjälp av ljussignaler. Varför man tror att rymdvarelserna skulle vara mer mottagliga för en morseliknande ljuskod framgår inte, men det visar att språket inte nödvändigtvis behöver vara begränsat till tal eller symboler.

Senare i filmen tar en rymdvarelse kontroll över en människa och fjärrstyr hans stämband och kan på bra engelska meddela att man inte är intresserad av fred utan man är bara ute efter att döda människorna. Trots att man tänker utrota mänskligheten så har man bemödat sig med att ta lektioner i engelska. Det känns ändå betryggande att vi i filmen får svar på den avgörande frågan varför de är här.
I Stevens Spielbergs film Närkontakt av tredje graden utgår man från musik och ljus när man kommunicerar med rymdvarelserna.

Det hela utvecklar sig till rena rymdkonserten när de två arterna försöker lära sig att kommunicera med varandra genom att spela olika melodier som den andra upprepar och gör nya variationer på. Att musik skulle kunna användas som ett språk är inte helt omöjligt men förutsätter förstås att rymdvarelser har hörsel vilket inte är självklart. Musiken har ett starkt samband med matematiken genom att de båda handlar om att räkna och det finns en del matematiska samband i förhållanden mellan olika toner. Matematik brukar av vissa lyfta fram som ett universellt språk som alla borde kunna förstå.

När man i filmen Kontakt (1997), som bygger på Carl Sagas roman, fångar upp en pulserande radiosignal från stjärnhopen Vega så är det inte konstigt att meddelandet bygger på primtal. När man dechiffrera meddelandet hittar man dels 50 år gamla TV-sändningar som efter 26 ljusår nått Vega och sedan skickas tillbaka till jorden tillsammans med ritningar för att bygga en farkost. I filmen fångas signalerna upp av det stora rymdprogrammet SETI som består av radioteleskop som avlyssnar rymden efter signaler från andra civilisationer.

Det man glömmer är att även våra vanliga TV- och radiosändningar lämnar jorden och färdas ut i rymden och efter många år kan avlyssnas av andra civilisationer. Vilket är precis vad som händer i filmen Kontakt. När rymdvarelserna tar emot våra sändningar och förstår att det finns liv på jorden skickar de oss information med hjälp av det matematiska språket (som alla verkar kunna förstå i universum) och ger oss kunskap om hur vi ska kunna bygga en maskin för att besöka dem.

Man kan tänka sig att kommunikation med rymdvarelser kan ske på många olika sätt. Vi behöver bara se på hur icke-mänskliga varelser på jorden kan kommunicerar med varandra. Insekter tar hjälp av dofter för att kommunicera, ny forskning har visat att växter kan kommunicera med hjälp av ett nätverk av rötter och svampar under jorden som skickar information genom elektrokemiska processer, ormar använder värmesignaler, grodor kan använda rörelsevibrationer, färgskiftningar och elektricitet är andra sätt som används för kommunikation i djur- och växtvärlden.

Frågan är kanske inte på vilket sätt utomjordingarna kommer att kommunicera med oss utan om vi någonsin kommer att kunna förstå dem? Den tyska filosofen Ludwig Wittgenstein hävdar i ett känt citat att även om ett lejon skulle kunna tala, så skulle vi inte kunna förstå det. Det beror helt enkelt på att människan och lejonet pratar utifrån helt olika kontexter och kulturella innebörder. Även om vi förstår orden kan vi inte vara säkra på att de betyder vad vi tror att de betyder.

I filmen Indiana Jones och Kristalldödskallens rike (2008) upptäcker Indiana en forntida kultur där en pyramid visar sig vara ett rymdskepp med tretton utomjordingar från en annan dimension som har fastnat på jorden då en av deras skallar saknas. När den försvunna kristallskallen sätts på plats vaknar varelsernas kollektiva medvetande upp och på uråldrigt mayaspråk erbjuder dem människorna en belöning.

Den ryska spionen Irina Spalko begär att få veta vad utomjordingarna vet. Den nya kunskapen som förmodligen är utom mänskligt förståelse får henne att upplösas och försvinna in i en portal.
Kunskapsnivån och medvetandenivå mellan människor och utomjordingarna är kanske som mellan en bananfluga och en människa. Vi förväntar oss knappast att en bananfluga ska förstå oss när vi pratar om en filosof som Wittgenstein lika lite som utomjordingarna i Indiana Jones förväntar sig att vi ska förstå dem när de pratar om deras civilisations kunskap. Men har vi tur så kommer vi att klara oss långt med engelska, för det är märkligt hur gångbart engelska är bland utomjordingar trots att det rent statistiskt borde ha varit mandarin de lärt sig, eftersom flest människor på jorden pratar språket.

Mathias Jansson

Klicka här för att söka efter artiklar hos CDON.com apropå den här artikeln.
Varje köp via denna länk stödjer TK.

Annons

Annons

Kultur. 1612 – Svenska trupper, ledda av hertig Johan av Östergötland och Jesper Mattson Cruus af Edeby, besegrar en dansk här under kung Kristian IV, som är på återtåg från ett plundringståg i Västergötland, i slaget vid Kölleryd i Halland under det pågående Kalmarkriget. Efter att omkring 300 man har fallit (båda sidor inräknade) flyr danskarna till Varberg.
1808 – Utan föregående krigsförklaring går ryska trupper under ledning av general Fredrik Vilhelm von Buxhoevden över den svensk-ryska gränsen vid Abborrfors i östra Finland. Detta blir inledningen till finska kriget, som pågår till året därpå och i vilket Sverige förlorar den östra rikshalvan till Ryssland.
1848 – De båda tyska politiska aktivisterna Karl Marx och Friedrich Engels utger den lilla pamflettskriften Kommunistiska manifestet i London. Den är skriven på tyska och utges på uppdrag av den internationella organisationen Kommunisternas Förbund. Visserligen innehåller den inte mycket, som Marx inte redan har skrivit, men det kort- och lättfattliga samt slagkraftiga språket gör den till en stor succé och den mest spridda av deras skrifter. Redan samma år översätts den till svenska, sannolikt av Pehr Götrek, som också är medlem av förbundet. Manifestets mest berömda mening blir den sista, vilken är en uppmaning, som lyder ”Proletärer i alla länder, förenen eder!”
1940 – Norrbottniska Pajala bombas av sju sovjetiska flygplan som navigerat fel under ett bombuppdrag över Finland. Flera byggnader i samhället brinner ner och kostnaderna för de materiella skadorna uppgår till 45 000 kronor. Lyckligtvis omkommer ingen människa och endast två skadas lindrigt. Redan samma dag inlämnar den svenska regeringen en protestnot till Sovjetunionen, som den 6 mars erkänner att bombningen är ett misstag av sovjetiska plan och sedermera betalar skadestånd på 40 000 kronor. Detta blir den enda kränkningen av svenskt territorium under andra världskriget, som Sovjetunionen erkänner.
1968 – Sveriges utbildningsminister Olof Palme deltar i en demonstration i Stockholm tillsammans med Nordvietnams Moskvaambassadör och håller ett tal där han kritiserar USA för dess krigföring i Indokina och hävdar att kriget är ett hot mot demokratin. Detta leder till en diplomatisk kris mellan Sverige och USA, där den amerikanske ambassadören i Sverige William Heath kallas hem till USA. Det dröjer till 1970, innan en ny amerikansk Sverigeambassadör utses, och de diplomatiska relationerna mellan länderna förblir kylig ännu längre, bland annat då Palme 1972 håller ett tal om de amerikanska bombningarna av Hanoi.
1972 – Den amerikanske presidenten Richard Nixon inleder ett oväntat men historiskt besök i Kina, vilket pågår till den 28 februari, och tas emot av landets ledare Mao Zedong. Syftet med besöket är att förbättra relationerna mellan länderna, som vid denna tid ser varandra som något av ärkefiender och det är första gången en amerikansk president besöker ett kommunistiskt land. Besöket leder till och med till att engelska språket berikas med metaforen Nixon in China, som uttryck för när en politiker gör något oväntat och okarakteristiskt.
1976 – De första paralympiska vinterspelen invigs i svenska Örnsköldsvik. Spelen har tillkommit för att personer med olika former av funktionsnedsättningar ska kunna delta i olympiska vinterspelsidrotter, men med anpassningar till deras nedsättningar. Paralympiska sommarspel har hållits sedan 1960.
1987 – Olof Johansson väljs till det svenska Centerpartiets ordförande, sedan den tidigare ledaren Karin Söder har avgått den 2 februari, på grund av dålig hälsa. Johansson förblir partiledare till 1998, då han lämnar posten några veckor före årets svenska riksdagsval.


Källa: Wikipedia
Läs mer...

Kultur.
1472 – Den dansk-norske kungen Kristian I pantsätter Orkney- och Shetlandsöarna utanför Skottlands kust till den skotske kungen Jakob III. Ögrupperna har tillhört Norge sedan 800-talet, men då Kristian har ont om pengar överlämnar han öarna som säkerhet för sin dotter Margaretas hemgift, sedan hon 1469 har gift sig med Jakob. Öarna ska förbli i skotsk ägo tills hemgiften är betald, men eftersom pengarna aldrig kommer att erläggas kommer öarna i och med detta att förbli skotska och därmed upphör de sista resterna av de vikingatida norska besittningarna på brittiska öarna.
1513 – Vid den dansk-norske kungen Hans död efterträds han som kung i båda länderna av sin son Kristian II. Sedan Hans blev avsatt som svensk kung 1501 har han försökt återta den svenska tronen och Kristian övertar anspråken på den. Först 1520 lyckas han dock göra sig till kung även av Sverige.
1636 – Den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna utfärdar förordningarna Om Post-Bådhen, Beställning för Postmästaren Anders Wechell samt Beställning för Oluff Jönsson att resa omkring landet och förordna Posterne, vilka blir grunden till det svenska Postverket. Redan 1620 har en postlinje inrättats på sträckan Stockholm–Markaryd–Hamburg, men nu åläggs en del bönder (mot skattefrihet) att låta sina drängar befordra post mellan de större städerna i det svenska riket. Redan 1685 är den svenska postorganisationen utbyggd med postmästare och -ryttare, så att det finns postlinjer över hela Sverige, upp till Torneå i norr, Nyen (nuvarande S:t Petersburg) i öst, Stettin i Svenska Pommern i syd och Hamburg i väst.[2]
1928 – En telefonlinje mellan Sverige och USA öppnas officiellt. Det första samtalet mellan Stockholm och New York har dock utväxlats redan den 29 november året innan.
1935 – Dansk-norskan Caroline Mikkelsen blir den första kvinnan som landstiger i Antarktis. Detta sker över 100 år efter den första landstigningen på kontinenten (1821).
1990 – Knappt tre och en halv månad efter att Berlinmuren har öppnats (9 november året innan) är hela mursträckan mellan Berlins gamla riksdagshus och gränsövergången Checkpoint Charlie nerriven.
2002 – Under en kvartsfinal i ishockey under årets vinter-OS i amerikanska Salt Lake City mellan Sverige och Vitryssland skjuter vitryske spelaren Vladimir Kopatin ett skott från halva planen. Pucken studsar på svenske Tommy Salos axel och glider sedan in i mål. I och med detta blir ställningen 4–3 till Vitryssland och under matchens få återstående minuter ändras inte läget, varför Sverige förlorar gruppspelet och därmed är ute ur ishockeytävlingen.

Källa: Wikipedia
Läs mer...

Kultur. 1923 – Den brittiske egyptologen Howard Carter öppnar den förseglade ingången till faraonen Tutankhamuns gravkammare, under stor bevakning från världspressen, lite mer än tre månader efter att själva graven har upptäckts (4 november året före).
1959 – Sedan den kubanske presidenten Fulgencio Batista har blivit avsatt och tvingad i landsflykt från Kuba av kommunistiska kubanska revolutionärer den 1 januari samma år kan revolutionsledaren Fidel Castro nu ta över som landets premiärminister. Han innehar denna post till 2 december 1976, då han istället blir landets president och förblir så till 2008, då han avgår av sjukdomsskäl och lämnar över makten till sin bror Raúl.
1962 – Det svenska 1600-talsörlogsfartyget Vasa, som bärgades den 24 april året innan efter nära 333 år på botten av Stockholms ström, visas för publik för första gången på Wasavarvet. Här kan besökare bese fartyget fram till slutet av 1980-talet, då man istället flyttar det till det nuvarande museet, som öppnas 1990.
1987 – En ny svensk 100-kronorssedel införs med bild på 1700-talsforskaren Carl von Linné. Den ersätter den tidigare 100-kronorssedeln med bild på 1600-talskungen Gustav II Adolf och blir den första svenska sedel, som inte har en kunglighet som motiv. Den följs under 1990-talet av en 20-kronorssedel med Selma Lagerlöf och en 50-kronorssedel med Jenny Lind och idag (2017) är 500- och 1000-kronorssedlarna de enda, som fortfarande har regenter som bild (Karl XI respektive Gustav Vasa). Från och med 2015 ska helt nya sedlar införas, som helt saknar kungliga motiv.
1990 – Kjell-Olof Feldt avgår från posten som Sveriges finansminister, dagen efter att statsminister Ingvar Carlsson har lämnat in regeringens avskedsansökan. När Carlsson den 27 februari bildar ny regering är samtliga ministrar från den gamla regeringen kvar, utom just Feldt, som tillfälligt denna dag efterträds av Odd Engström och i den nya regeringen av Allan Larsson, då han har blivit kraftigt kritiserad för sitt ekonomiska åtstramningspaket.
2005 – Den internationella överenskommelsen Kyotoprotokollet träder i kraft. De flesta länder i världen har skrivit under och ratificerat avtalet, som säger att de globala utsläppen av växthusgaser ska minska med 5,2 procent mellan 1990 och 2012. Medan några få länder, såsom Västsahara, Somalia och Afghanistan, inte har skrivit under avtalet är idag (2017) USA det enda av de underskrivande länderna, som har vägrat ratificera det.

Källa: Wikipedia
Läs mer...

Kultur. 399 f.Kr. – Den grekiske filosofen Sokrates döms av atenska myndigheter till döden, för gudlöshet och fördärvande av ungdomen. Han vägrar gå i exil och tvingas därför ända sitt liv genom att dricka odört.
1362 – Den norske kungen Håkan Magnusson väljs till kung av Sverige i opposition mot sin far Magnus Eriksson, vilket är första gången källorna omnämner att representanter från den östra rikshalvan (Finland) deltar i ett svenskt kungaval. Senare under året ingår de båda dock en förlikning och kommer överens om att gemensamt styra Sverige som samregenter.
1364 – Kung Magnus Erikssons svåger Albrekt av Mecklenburg, som hösten innan har inkallats av svenska stormän, för att avsätta Magnus, väljs till kung av Sverige vid Mora stenar, varvid både Magnus och hans son Håkan förklaras avsatta som svenska regenter. De vägrar dock erkänna avsättningen och trots att de lider ett avgörande nederlag mot Albrekts trupper året därpå kommer kriget mellan de båda partierna pågå i många år, innan Magnus och Håkan erkänner sig besegrade och drar sig tillbaka till Norge.
1891 – Den svenska Allmänna Idrottsklubben (AIK) grundas av några ungdomar på Biblioteksgatan 8 i Stockholm och ordförande blir initiativtagaren Isidor Behrens. Namnet antas, för att man har tänkt ägna sig åt alla möjliga olika sorters idrotter, till skillnad från de flesta andra idrottsklubbar, som bildas vid denna tid, som oftast är inriktade på en enda idrottsgren. 2017 är den Nordens största idrottsförening med över 16 000 medlemmar.
1899 – Den ryske tsaren Nikolaj II utfärdar det så kallade Februarimanifestet, vilket inleder en aktiv förryskningspolitik av det autonoma ryska storfurstendömet Finland. Manifestet anger, att rikslagarna (finländska rikslagar, som kan beröra hela Rysslands intressen) inte längre ska stiftas gemensamt av tsaren och den finländska lantdagen, utan att tsaren ensam ska ha beslutanderätt och lantdagen endast yttranderätt i dessa ärenden. Efter flera protester, bland annat den stora deputationen i mars samma år, utfärdar tsaren 1905 det så kallade Novembermanifestet, som upphäver Februarimanifestet och bekräftar rikslagarna.
1978 – Rhodesias premiärminister Ian Smith går med på att tillåta en övergång till färgat majoritetsstyre i landet. Han kvarstår som premiärminister till den 30 juni 1979, då han avgår och efterträds av den färgade nationalistledaren Abel Muzorewa.
1990 – Den svenska socialdemokratiska regeringen lämnar in sin avskedsansökan, efter att dess förslag om lönestopp har fallit i riksdagen. Då det inte finns underlag för någon borgerlig regeringsbildning kan statsminister Ingvar Carlsson bilda ny regering den 27 februari, där samtliga ministrar från den gamla regeringen återkommer, utom finansminister Kjell-Olof Feldt, som har blivit starkt kritiserad för sitt ekonomiska åtstramningspaket och därför tvingas avgå den 16 februari. Carlssons nya regering sitter sedan fram till hösten 1991, då de borgerliga vinner årets riksdagsval och Carl Bildt kan bilda den första borgerliga regeringen i Sverige sedan 1982.

Läs mer...

Annons

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen