Vem visar vägen - Tidningen Kulturen

Samhälle
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

altFör länge sedan, hörde jag någon säga: det är inte själen som lämnar kroppen utan det är kroppen som lämnar själen.
Ibland undrar jag, om inte vissa människors själ har lämnat dem,
Jag är i ett vägskäl i mitt liv, är vi inte det, nästan alltid gemene man, om man tänker efter?
Kommunen har lagt ett planförslag, i sista stund, med en vägdragning över vår tomt, vår enda plana mark vi har.
Vi bor uppe på ett berg, vi klättrar upp för 70 st, gjutna trappsteg.
Har försökt vara tillmötesgående, ställt frågor, bokat möten, m m. Men de gav inget något resultat.

Trots att jag mailat in mina frågor i förväg så har jag inte fått svar, det är kommunen med informationsskyldighet, som inte gav svar. Jag kontaktar planchefen Åke.
Samtalet resulterar i en mötestid, är förväntansfull, hoppas på en öppning och bättre lösning. Dagarna innan kontaktar jag en advokat, han följer med på mötet.

 

Mamma är döende, känner inte längre igen mig, har ingen hörsel på högra örat, njurarna är slut och hon har en åkomma i lungorna.
Hon får tre påsar dropp/dag.
Mötesdagen med Åke befarar jag att hon går bort. Svarar inte i telefon på förmiddagen, vill ringa sjukhuset efter mötet och ta det då.
Hon har ju lagt grunden till den jag är idag och jag vet att det är bara hennes kropp som lämnar henne.

Jag har en inledningsreplik, inför mötet: Jag vill säga att som ni märkt av mina skrivelser så är jag en lekman - jag vet inte så mycket om planarbete men nu känns det som att ni arbetar planlöst.
Jag får aldrig chansen att säga det, för advokaten stoppar mig.
Mötet med Åke resulterar inte i en öppning.  Han är inte alls insatt i detaljplanen Gladö kvarn i Huddinge Kommun och han kan inte tänka med känsla och förnuft.
När jag frågar om dem t ex, kan lägga en del av vägen, på grannens tomt, så säger han att det är ju du och din granne Peter, som behöver väg och här vill du att vi ska belasta någon annan!

Åke inser att går dem ut med vägdragningen, till utställning, så kan jag överklaga ända upp till regeringen. Det skulle fördröja hela Gladö kvarn, med flera år.
Han säger att vi lämnar er del av området som fritidshusområde och kör igång med resten av området.

Jag frågar Åke om det finns några lagar och förordningar, i att anlägga vägar, ur säkerhetssynpunkt och lämplighetssynpunkt? Åkes svar, jag citerar: tja, titta på vägarna i Alperna!
Ven tar ansvaret av en allmänfarlig väg, när det finns alternativ till en säker väg.
Det säkra alternativet till väg, skulle vara plan mark och bli över 50 m, kortare.
Den säkra vägen österifrån, skulle dock inte förse Tomas, han är ordförande i kommunen, med en kommunal väg längst hans ena tomts sida.
Under samrådstiden, anlitade jag, jur. kand, Frida att skriva en skrivelse till kommunen om avsaknaden av körbar väg, till min fastighet.
Av skrivelsen framkom att, tomten intill min tomt var en dödsbo. Tomten köptes av Tomas.       

Under hela detaljplanstiden har Johanna sagt till mig att, det här med väg kan du och din granne Peter göra när som helst i framtiden.
Ni kan köpa mark av intill liggande grannfastigheter och anlägga, bekosta och ombesörja er väg själva.
Hon har sagt att kommunen uppfyller kraven på väg, intill våra tomtgränser, vi har infart nedanför berget. Hon har även sagt att, Pirjo - det är bara du som kommer att köra på vägen!
Jag hörde mig för, med närmsta grannar, enligt kommunens förslag och kom fram till att det inte var genomförbart! En av grannarna sade att, Pirjo - det förstår du väl, att du aldrig under min livstid kommer att köra, över vår tomt.
Där slutade jag min servitutsvägbana, det blev för tungt!

Mamma år något bättre, har sluppit droppet ett par dagar, men nu har hon det igen.
Varje samtal kan vara den sista.
Vad säger man till en människa, verbalt, när det kanske är dem sista orden i livet!
Det är ju en oviss och oåterkallelig resa - en ensam resa!

Nästa tid till kommunen är den 13.12, den är bokad med projektgruppen, fast dem säger ju att det inte är samrådstid nu.
Vad är orsaken till att den nu föreslagna vägen inte togs med i programsamrådet?
Vad är orsaken till att den säkra vägen, österifrån, inte togs med i programsamrådet?
Vad är orsaken till att dem kommer med en vägdragning, den, 28.10, och kör över en?
Det känns som att det ligger oegentligheter bakom beslutet av den kommunala vägen.
Det känns som att dem håller varandra om ryggen.
Det känns som att dem skyr inga medel - dem anlägger vägen i alperna, till vilket pris som helst!

I och med vägdragningen blir min tomt kanske icke ändamålsenlig, är osäker på om vi kan vända en bil på den plana marken som blir kvar ?
Det är stup in på knuten, från vägen med fara för oss boende och för dem som kör.
Vems tomt skulle vägen i slutändan gagna, om det blir så?

Min bästa kontakt av myndighetspersoner, under väg tiden har jag haft med Patrick.
Han finns hos lantmäteriet. Han tvivlar på att en lantmätare ritat vägen över vår tomt!
Patrick är rätt person på rätt plats, kompetent, opartisk, informerande och med mycket bra samtalsteknik.

Han har förvånats över uttalanden, som projektgruppen slängt ur sig.
T ex, avstyckningsfrågor.
Johanna har ibland sagt att min grannes och min tomt varit avstyckningsbara.
Nästa gång har dom inte varit avstyckningsbara. En annan gång har dem bara varit avstyckningsbara upp ifrån och ned, m.m.
Hon har även sagt att, lantmätaren Karin var väldigt osäker.
Hon har sagt att har ni tur, så får ni samma lantmätare vid avstyckning.
Lantmäteriet bestämmer ju själva, vid lantmäteriförrättningen, hur en tomt avstyckas.
Jag sa till Åke att det är oprofessionellt, det är det bästa ordet jag kan komma på!

Den här klippan - berget som vi bor på, min dotter och jag, har varit vår borg.
Här har jag haft naturen, lugnet, rådjuren, ekorrarna och igelkottarna på tomten.
Hit flyttade jag ifrån Tumba, 1989.
Vi har naturreservat och Sörmlandsleden, tvärs över vägen.
Den nuvarande, körbara vägen, nedanför berget och där vi har vårt garage.
Åke sa att söker vi bygglov för huvudbyggnaden så får vi riva garaget.

Ringde Eva, i kommunen, för att få förhandsbesked om byggrätterna och för att få råd om huruvida tomten var ändamålsenlig, byggmässigt efter vägdragningen, henne fick jag inget svar av. Hon pratade hellre om andra bygglovsärenden hon hade avvisat. Andra klippor vilka var vackra att beskåda men ej bebyggas, osv.
Eva är bygglovsavdelningens röst, i Gladö projektet.

Enligt Patrick, återstår det och se, om dem upptäcker sin felaktiga vägdragning .
Vad går dem ut med, till utställningen?

Jag hoppas att dem vaknar upp och använder våra skattepengar, för oss kommun invånarnas bästa fördelbara sätt! Vi betalar ju deras lön med våra skattepengar.

Julen närmar sig, det är en vacker morgon, det snöar.  Hackspetten kämpar
med vår ihåliga tall, i vårt köksfönster lyser stjärnan - ledstjärnan.

Ringer mamma på sjukhuset - säger att jag älskar henne!

Pirjo Ahola

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen