Litteratur: Fredrik Hernblom, 1817 – Farväl till gustavianer och ofred - Tidningen Kulturen

Litteraturkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Krönikeroman om allmogen

En bok  dokumentär stilFredrik Hernblom
1817 – Farväl till gustavianer och ofred
Hernbloms förlag

Denna roman börjar med en veritabel historielektion, utifrån hur situationen såg ut i ett annat Sverige. Fjärran från smarta telefoner och Internet riskerade två år av dåliga skördar innebära svält. I bakgrunden cirkulerar också en finanskris, och några års sötebrödsdagar för borgarståndet var till ända.

Men detta verk syftar inte till att beskriva borgarnas eller de mer besuttna ståndens situation. Snarare tecknar denna bok allmogens förhållanden i landet. Det hela beskrivs som en ”allmogekrönika från det moderna Sveriges gryning”, varav detta är första delen i vad som blir en serie verk.

Att det är en allmogekrönika märks främst genom att den skildrar bondefolket och människorna runt dem, varav en del är pigor och drängar. Skådeplats är bland annat Näshulta socken i Södermanland. Huvudpersonerna bor i en mindre bondby vid namn Wadby. Men scenerna skiftar i en myriad olika skepnader.

För den som vill ha en rak och tydlig berättelse som inte innehåller så rakt olika och skiftande historier riskerar 1817 att bli en besvikelse. Accepterar man däremot Fredrik Hernbloms ambitioner att i krönikestil skildra en rad skiftande öden vid denna tid i svensk historia kan denna bok utgöra en god kandidat till höstläsning.

Berättandet präglas emellanåt av en närmast dokumentär stil. Som läsare upplevde jag dessutom författaren, så vitt jag begriper, som exceptionellt kunnig inom sitt fält. Människorna hamnar dock något i bakgrunden och lämnar plats för en kunnig beskrivning av situationen som då rådde.

Detta stilval märks bland annat i en berättelse vid namn ”Lantvärnshelvetet”, där Hernblom efter gedigen efterforskning i dokumentär romanform skildrar livet för de drängar som 1808 kastas ut i krig. På förlagets hemsida har författaren, med tydlig folkbildande målsättning, gjort ytterligare material tillgängligt för den som vill fördjupa sig i denna, en av de många episoder, som står att hämta ur 1800-talets svenska historia.

En sådan insats förtjänar att applåderas. Även om jag vid ett antal tillfällen måste erkänna att avståndet till allmogens livssituationer, som den är förstådd av Hernbloms författarsskap, samt min egen tid ibland blir mig övermäktig att brygga. Lättare då när ögonblick av avspända skildringar i en 1800-talsvardag emellanåt gör sig påmind. Ett fint grepp är också att dialogen skrivs i dialekt.

Då öppnas porten på vid gavel för mig till livet hos alla dessa bönder, drängar och människoöden. De vandrar ut ur boken och det känns som om vi befinner oss rätt nära varandra, trots allt.  

 

Robert Halvarsson

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts