Konst: Supermarket - Tidningen Kulturen

Konstkritik
Verktyg
Typografi
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Folkrörelsen Supermarket

Alpineum Produzentengalerie. Karin  Lustenberger   Supermarket
På Kulturhuset i Stockholm

Kulturhuset ockuperas av konst i alla former och uttryck under den årliga konstmässan Supermarket 2014. Bland montrarna för de konstnärsdrivna gallerierna trängs entusiaster och nyfikna. De yviga gesterna bland utställare och publik överbygger kulturskillnader och språk. Många vill diskutera om konst, politik och kultur. Jag stannar till vid Lateral Artspace. En plattform för konstnärer i Rumänien som existerat sedan 2012. Ett verk från konstnärsgruppen är en spegel som placerats på golvet i ett hörn. Den lilla spegelytan är bakgrundsbelyst med en text tvärsöver: I gazed at the stars but they all fell down. Samtidigt som jag står och betraktar mig själv i den lilla spegelbilden och småler åt det finurliga verket som vrider upp och ner på kosmos hör jag en kvinna i bakgrunden. Hon talar allvarligt med utställarna och vill dela med sig av sina erfarenheter av de rumänska romernas situation i Sverige. Utställarna svarar att de känner till detta.

Tema för Supermarket 2014 är skillnader. Mångfalden av konstnärliga uttryck och tekniker som visas på mässan vittnar om konstens existentiella identitetsförlust. Konstens immanenta drivkraft att skapa skillnader urholkar alla försök till att kategorisera och begränsa konsten. Den moderna konstens är en upprepning av skillnader. Supermarket 2014 påminner oss dock om att det finns begränsningar inom konsten som är ekonomiska, politiska och geografiska. Dror Feilers modell över Snövit och sanningens vansinne som visas av galleriet Tegen2 påminner om försöket 2004 att släcka ljuset över en viktig politisk fråga som ställts genom konsten. Den politiska konsten återkommer i flera av montrarna och det finns en anda av aktivism och dialog som löper mellan nationella och globala gränser.

Det politiska är en tydlig del av konsten som visas på Supermarket och Kulturhuset är en utmärkt utställningslokal för politiska frågeställningar. Artellewa Art Space från Kario gestaltar kvinnornas kamp i Egypten med en målning av Hanaa El Degahm som aldrig medvetet färdigställts, galleriet Maskinen från Umeå har gjort en massproduktion av ansiktshuvor i glada färger som vanligtvis förknippas med tillfångatagande och bortförande av misstänkta terrorister, och den syriske konstnären Nisrine Boukhari har skrivit brev som placerats i en liten ask i hennes installation genom det enda fria konstnärskollektivet AllArtNow i Syrien. I ett brev skriver Boukhari att asken är hennes enda fria plats hon har att tala ifrån och att hon hoppas att ingen bränner upp den.

Cecilia-Paredes. Fragment SDen marinad av konstnärsgrupper som tar plats på mässan väcker en folkrörelsenostalgi som tar spjärn mot professionalism och kommersialism. Friheten och oberoende från marknaden och de stora konstinstitutionerna ersätts på Supermarket av ideella initiativ och organisationer. Det finns ett utanförskapsperspektiv på konsten som förvaltas genom humor och kritik. Nationalgalleriet från Sverige använder humorn som ett redskap för att dekonstruera konstens historia inifrån. Ett antiparti där alla som är med är mot. I ett verk från Nationalgalleriet har den svenska ansjovisburken i centrum på ett utsmyckat ortodoxt kors. Den bekanta konservburken i konstsammanhang upprättar här multipla referenser som överlåts till betraktarens tolkningar. Mnky Bizz Group från Las Vegas använder också konstens historia till att skapa ett lekfullt utrymme, där bland annat dockor av kända konstnärer har placerats i en roterande karusell. Dockorna har placerats riktade mot betraktarna och offentlighetens ljus. Skillnaden mellan det privata och offentliga bryts ner och konstikonerna förvandlas till livlösa objekt som är öppna och blottade för tolkning. Identitetsskapandet genom upprättandet av skillnader till välkända konstverk och konstnärer går i linje med konstmässans ursprungliga tillkomst. Där ideella krafter reagerade på konstmässen Market och skapade Supermarket som ett alternativ till den mer marknadsinriktade mässan. Tidigare år har Market ägt rum under samma helg som Supermarket. Nu är mässan Market flyttad till april och Liljevalchs kosnthall. Den tidigare positionen och ursprungsmotivet som motkraft till Market har upphört och Supermarket har nu blivit en etablerad institution som existerar i sin egen rätt.

Den schizoida blandningen av konstverk som jag möter på mässan förmår att bryta ner och reducera konstverket till hyperaktiva händelser som uppstår och försvinner. Den positiva distraktionen på mässan skapar ett tillstånd där konstverkens aura och kultstatus upphör. Processerna bakom konstverken blir allt viktigare i alla de unika berättelser som existerar bakom utställningens gallerier, kollektiv, konstnärer och enskilda livsöden. Att lyssna till och betrakta interaktionen mellan människorna på mässan är ett studium som i många fall säger mer om konstens möjlighetsvillkor än det färdiga verket. Villkoren som existerar på Supermarket är goda. Här är konsten levande i diskussioner, möten och dialog.

 

Henrik Örnlind        

Rekommenderad läsning på Tidningen Kulturen

Cron Job Starts