Edvard Munch och det moderna ögat

jan142012
Skrivet av Signe Lundgren
PDFSkriv ut

Solen. 1912. MunchSolen. 1912. MunchDen norske konstnären Edvard Munch föddes 1863 och anses vara en konstnär tillhörande 1800-talet snarare än 1900-talet, trots att han förverkligade större delen av sina verk under det senare seklet. Genom sin konst med symbolistiska eller pre-expressionistiska tendenser kan han inordnas sida vid sida med Paul Gauguin och Vincent Van Gogh.

Sedan den 21 september 2011 har det pågått en utställning om Edvard Munch på Centre Pompidou. I ett samarbete med Munch-museet i Oslo föreslår Centre Pompidou ett nytt perspektiv på den norske konstnären. I denna utställning läggs fokus på Munchs modernitet, därav namnet Edvard Munch, L'œil moderne (”Det moderna ögat”). Den påstådda moderniteten grundar sig i Edvard Munchs dialog med de mest kontemporära konstformerna under 1900-talet, så som teater, foto och film. Munch var nämligen, i kontrast till den gängse uppfattningen av den introverta och plågade konstnären, en berest och utåtriktad person. Under 1900-talets första decennium reste han mycket; han gick på bio, lyssnade på radio, läste internationella tidningar och prenumererade även på ett flertal illustrerade magasin.

Då man vandrar genom de tolv tematiska sektionerna, som tar avstamp i en Prolog vid entrén och avslutas i Tillbakablicken vid sortin, hinner man, om man är målmedveten, se en samling av totalt 140 olika målningar, fotografier, gravyrer, skisser och skulpturer. Resterande tio sektioner bär namn som Repriser, Självbiografi, Det optiska utrymmet, På scen, Tvång, Strålar, Filmamatör, Omvärlden, Tecknare,fotograf och Problem med synen. Denna utställning är således inte en ordinär kronologi utan istället en tematisk sådan med teser som belyser olika aspekter av Munchs modernitet.

Kyss på stranden i måneskinn. 1914. MunchKyss på stranden i måneskinn. 1914. MunchSärskilt intressant finner jag rummet Självbiografi som innehåller såväl foton av Munchs omgivning som självporträtt. Några rum senare, rättare sagt i Tecknare,fotograf, kommer självporträtten i fotoform tillbaka. Det som är det mest fascinerade enligt mig är den integritet som finns i bilderna, paradoxalt nog då dessa är både närgångna och avslöjande.

Dessutom består bilderna som av olika lager, tack vare en viss transparens skapad av långa exponeringstider. Effekten blir en suggestiv skuggvärld där det stundtals kan vara svårt att distingera vad som egentligen är konstnären och ej. Spännande är även rummet som fått rubriken Tvång, där ett flertal versioner av samma motiv finns representerade. Munch visar sin mångfald och bredd genom att skulptera, skissa, fota och måla denna Gråtende kvinneakt och Gråtende kvinna.

Edvard Munch var en av de tongivande konstnärerna av sin generation när det gäller att reflektera över frågeställningen: Vad händer med konsten i en tid präglad av reproducerbara bilder? Munch insåg att såväl foto och film som teater innebar (för den tiden) nya och outforskade sätt att uttrycka sig. Illustrationen av denna frågeställning var tydligt belyst i Edvard Munch, L'œil moderne då norrmannen återanvände åtskilliga motiv, ibland efter ett flertal år, och målade dem på exakt samma sätt – eller gjorde det motsatta: återgav det i en ny miljö med ett nytt medium.

Stjernenatt. 1922-24. MunchStjernenatt. 1922-24. MunchUnder min promenad genom rummen illustreras Munchs grubblande över frågeställningen och dilemmat gällande konsten tydligt; genomgående finns hans repriser och repetitioner, som är gjorda av ett flertal anledningar: originaldukarna hade blivit sålda eller förstörda, en samlare hade beställt en ny version eller så ville konstnären studera ett särskilt motiv mer djupgående.

Det är dock inte bara den Munchska moderniteten som fastnar efter Edvard Munch, L'œil moderne, något som är minst lika imponerande är de mer klassiska oljemålningarna såsom Galopperande hest, Arbeidere på hjemvei och Arbeidere in snö.

Utställningen, Edvard Munch, L'œil moderne, som egentligen skulle avslutas den nionde januari 2012 har nu fått förlängning till den tjugotredje samma månad. Jag skulle råda dig, som är i Paris med omnejd, att avlägga en visit. Innan det är försent.

Signe Lundgren
Inline article positioning by Inline Module.

Konstens porträtt

Pixelmålaren Hal Lasko dör vid 98 års ålder

Publicerad i Konstens porträtt

Hal Lasko fick en dator när han fyllde 85 år och vid en ålder då de flesta konstnärer avlidit eller lagt penseln på hyllan startade han sin självlärda konstnärliga bana. På den nya PC:n fanns programmet Microsoft Paint installerat. Ett ...

Theodor Kittelsen – Den norske Faun

Publicerad i Konstens porträtt

 Nationalromantiken är en inriktning på det nationellt egenartade i natur och folklynne samt den egna historien. Den kan beskrivas som en fredlig form av nationalism. Romantiken är både en stil, en levnadsstil och en attityd. Som konststil tog den fasta ...

Trulson! Var är du?

Publicerad i Konstens porträtt

 För hundra år sedan, den 24 augusti 1911, avled den skånske konstnären Anders Trulson i en avlägsen bergsby i Abruzzo i Italien, endast 37 år gammal. Under årens lopp har två levnadsteckningar publicerats om Trulson – den ena skriven av ...

Jens Assur har fotograferat en kontinent med en ny hunger

Publicerad i Konstens porträtt

En av tre afrikaner tillhör medelklassen, enligt den brittiska tidningen The Guardian. Antalet internetanvändare ökade med 1800% mellan 2000 och 2008. I USA:s tio mest lästa tidningar publicerades 245 artiklar om fattigdom i Afrika och fem om tillväxten på kontinenten. ...

Lars Hertervig - Ljusets målare

Publicerad i Konstens porträtt

Naturen brukar räknas som den främsta kulturella resursen i Norden. Landskapet har blivit en spegel som reflekterar många kulturella begrepp i vårt samhälle. Den nordiska kulturkretsen förbinds ofta med extrema tillstånd av ljus sommar och mörk vinter som präglar vår ...

Vermeer van Delft och hans konst

Publicerad i Konstens porträtt

Johannes/Jan Vermeers 1600-talsmåleri kännetecknas av den tidens moraliska uppfattningar. Det finns pedagogiska pekpinnar i hans verk, som hade som mål att åskådliggöra synen på samhällets ”nya moral” och fostra kvinnorna. Den borgerliga sociala ordningen skulle forma individen. Familjelivets centrala roll ...

Piratbyrån och vänner

Publicerad i Konstens porträtt

Piratbyrån och vänner ställer ut på Furtherfield Gallery i London. Det är den första retrospektiva utställningen med Piratbyrån som trots att det inte är någon renodlad konstnärsgrupp redan har medverkat på Manifesta 7 (2008) och på Biennalen i Venedig 2009. ...

Thor Fagerkvist- Målarprofeten från Värmland

Publicerad i Konstens porträtt

Värmland sägs vara ett sagornas och berättelsernas landskap förknippat med kända författare som Geijer, Tegnér, Lagerlöf, Fröding och Tunström som alla gestaltat och skrivit om landskapet i många sammanhang. Folk säger att i Värmland undslipper man inte myten. Frödings bergatroll, ...

Hugo Simberg - symbolist och mystiker

Publicerad i Konstens porträtt

Symbolismen var en litterär och konstnärlig strömning som på 1880- 90- talen utvecklades i Frankrike och sedan fick avläggare i andra länder. Den började som en progressiv rörelse inom fransk skaldekonst under 1800-talets slut med poeter som Rimbaud, Baudelaire och ...